Žemėlapių sudarymo metodologija

Dėstytojas – prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius

 

Dalyko tikslas – išmokyti studentus savarankiškai sudaryti ir parengti spaudai teminį žemėlapį, įvaldant informacijos kaupimo, jos erdvinio transformavimo metodus bei panaudojant įvairias kompiuterines programas. Studentai mokomi pritaikyti praktikoje išklausytus teorinius kursus bei pratybų metu įgytus įgūdžius..

 

Dalyko aprašas – atsisiųsti.

 

Dalyko medžiaga: