KVIEČIAME STUDIJUOTI

 

VILNIAUS UNIVERSITETO GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO

 

KARTOGRAFIJOS

 

MAGISTRANTŪROJE

 

 

Stojamųjų egzaminų nėra.

Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš aukštosios matematikos (arba lygiaverčio dalyko), kartografijos pagrindų, teminės kartografijos, topografijos (arba lygiaverčio dalyko). Neklausiusiems išvardintų kursų daromos jiems prilygstančių dalykų užskaitos.

 

Kviečiame stoti geografijos, geologijos, ekologijos ir aplinkotyros, matavimų inžinerijos, aplinkos inžinerijos, informatikos inžinerijos krypčių bakalaurus.

 

Visą informaciją suteiks Vilniaus universiteto Kartografijos centro vedėjas doc. Albinas Pilipaitis

 

el. paštas: albinas.pilipaitis@gf.vu.lt

 

Tel.: (8 5) 239 8296,  239 8297,  239 8298
Faksas (8 5) 239 8296

www.kc.gf.vu.lt

 

Kartografija - specifinė pažinimo šaka, turinti platų taikomąjį pobūdį, todėl studijų  programos tikslas – išugdyti būsimiesiems specialistams ne tik mokslinio darbo įgūdžius, bet ir suteikti kuo daugiau praktinių žinių.

 

Kartografijos studijų programos absolventas yra įsisavinęs modernius programinius produktus ir žemėlapių bei atlasų sudarymo technologines schemas, moka juos kritiškai ir novatoriškai taikyti visuomeninių ir gamtinių reiškinių kartografiniam modeliavimui.

 

Pagrindinės kartografų darbo sritys (toli gražu ne visos!) :

 

GAMYBA – valstybinės ir privataus verslo įmonės

 

Žemėlapių ir atlasų leidyba

 

Geografinės ir kartografinės duomenų bazės, žemėlapiai, GIS

www.agi.lt  www.gis-centras.lt

 

Elektroniniai žemėlapiai ir paslaugos

www.hnit.baltic.lt  www.akis.mii.lt www.it.lt

 

VALDYMAS – valdžios ir savivaldos įstaigos

 

Valstybės geografinės ir kartografinės duomenų bazės

www.nzt.lt  http://www.vic.lt/ http://www.vzi.lt/ 

Apskričių ir savivaldybių administracijos

 

 

Sėkmingai įsidarbino pagal specialybę daugiau kaip 90% 2003–2010 metų absolventų!

 

 

Mitas:

Kartografijos studijos yra sunkios netechninių specialybių bakalaurams.

Tikrovė:

Informacinės technologijos būtinos šiais laikais norint rasti perspektyvų darbą. Turimos gilios technologijų žinios padeda, tačiau nėra būtinos sėkmingoms kartografijos studijoms. Svarbiausia –  norėti!

 

 

Kartografija – įvairiapusė disciplina, suteikianti dideles galimybes pritaikyti  studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus ne tik kartografijoje, bet ir įvairiose arttimose jai srityse.

 

MOKSLAS

 

Sėkmingai užbaigę kartografijos magistro studijų programą, absolventai gali tęsti studijas geografijos krypties doktorantūroje. Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 6 kartografijos magistrai, du absolventai jau turi daktaro laipsnį.

 

GEOGRAFINĖS INFORMACIJOS TECHNOLOGIJOS

 

Kartografams studijų metu suteikiamos duomenų bazių ir geografinės informacijos sistemų žinios. Jos pakankamos profesionaliam darbui su geografiniais duomenimis bet kurioje taikomojoje srityje valdžios ir savivaldos įstaigose ar privačiame versle. Būtent šioje, itin perspektyvioje geoinformatikos srityje, dirba daugiau nei pusė  iš penkiasdešimties 2003–2010 metų absolventų, o specialistų Lietuvoje vis dar trūksta!

 

DIZAINAS IR LEIDYBA

 

Kiekvienas žemėlapis gali būti  meno kūrinys.  Studijų metu suteikiamos kartografinio dizaino ir kompiuterinės grafikos technologijų žinios labai praverčia Interneto ir spaudos dizaino, leidybos, projektavimo srityse.

 

ADMINISTRAVIMAS, VADYBA IR VISUOMENINĖ VEIKLA

 

Daug dėmesio studijų metu skiriama sudėtingų ir kompleksiškų projektų valdymui, probleminių sričių analizės metodams. Todėl kartografijos studijas baigę studentai sėkmingai įsidarbina valdžios, savivaldos įstaigose ar vadybininkais privačiose įmonėse. Kartografus vienija Tarptautinė asociacija (www.icaci.org), kurios narė yra Lietuvos kartografų draugija.

Lietuvos kartografų draugijos puslapis Facebook

 

ISTORIJA

 

Kartografijos istorija, istorinių žemėlapių bibliografija, kolekcionavimas ir analizė – dar viena sritis, kurioje gali sėkmingai reikštis profesionalūs kartografai.

 

 

AtlantidaMap

 

Absolventų atsiliepimai