Patvirtinta Gamtos mokslø fakulteto Tarybos posėdyje 2004 m. balandžio 7 d.
Nauja redakcija patvirtinta
Gamtos mokslų fakulteto Tarybos posėdyje 2011 m. balandžio 13 d.

 

Tarybos pirmininkas

prof. habil dr. K. Kilkus

 

Studijų kryptis    GEOGRAFIJA   kodas 422210

II (magistro) pakopa

______________________________________________________________________________________________________________________

 

KARTOGRAFIJA

 

 

 

I STUDIJŲ METAI

 

Sem.1

Kred.

INDB 7117

5

 

INKP 7117

5

CKTL 7112

4

FMDM 7113

3

CTGŽ7122

3

 

Sem.2

Kred.

MPRN 7122

6

CMKR 7112

4

CKIN 7112

4

CKKM 7112

6

CINT 7122

3

 

 

 

 

Studijų dalykų sąrašas

 

 

Kodas

 

Dalykas

Kreditų skaičius

Akademinis darbas

 

A

 

 

 

P

K/S

Pr

L

 

1

2

3

4

5

6

7

8

I semestras

INDB 7117

Duomenų bazių projektavimas

5

48

-

48

-

E

INKP 7117

Erdvinių duomenų sistemų taikomasis programavimas

5

48

-

48

-

E

CKTL 7112

Kartologija

4

48

32

-

-

E

FMDM 7113

Mokslinio darbo metodologija

3

32

16

-

-

E

CTGŽ 7122

Topografiniai žemėlapiai

3

32

-

32

-

E

Iš viso I-ame semestre

20

 

II semestras

CMKR 7122

Matematinė kartografija

4

48

-

32

-

E

CKIN 7112

Kartografinės informacijos valdymas

4

48

-

32

-

E

CKKM 7112

Kartografinės komunikacijos pagrindai

3

48

-

16

-

E

MPRN 7112

Metinis mokslinis pranešimas

6

-

-

-

-

G

CINT 7112

Kartografinės informacijos sklaida internete

3

32

-

32

-

E

Iš viso II-ame semestre

20

 

 


 

II STUDIJŲ METAI

 

Sem.3

Kred.

CGIS 7117

5

CSPK 7112

4

CŽPT 7112

4

CŽSM 7112

4

CNKR7127

3

 

Sem.4

Kred.

MSMR 7112

3

 

        

 

 

MDRB 7112

17

 

Studijų dalykų sąrašas

 

 

Kodas

 

Dalykas

 

Kreditų skaičius

 

Akademinis darbas

 

A

 

 

 

P

K/S

Pr

L

 

1

2

3

4

5

6

7

8

III semestras

 

CGIS 7117

GIS metodologija ir taikymas

5

48

-

48

-

E

CSPK 7112

Specialios paskirties žemėlapiai

4

48

­-

32

 

E

CŽPT 7112

Žemėlapių publikavimo technologijos

4

48

-

32

-

E

CŽSM 7112

Žemėlapių sudarymo metodologija

4

32

-

48

-

E

CNKR 7127

Nuotolinis kartografavimas

      3

32

-

16

-

E

Iš viso III-ame semestre

20

 

IV semestras

MSMR 7112

Magistro seminaras

3

-

48

-

-

G

MDRB 7112

Magistro baigiamasis darbas

17

 

G

Iš viso IV-ame semestre

20

 

 

 

Studijų programos komitetas: doc. dr. A. A. Pilipaitis (pirmininkas); prof. habil. dr. P. Kavaliauskas; e. doc. p. dr. A. Bautrėnas; doc. dr. G. Beconytė; doc. dr. R. Prapiestienė (prodekanė); GMF SA deleguota studentė – Gerda Ožiūnaitė; socialinis partneris – M. Pažemys.