Papildomųjų studijų “Geografija” absolventai


Mainų studentai


Vilniaus universiteto Kartografijos magistrai nuo 2003 m.
Cartography Master graduates since 2003


      Antanas Cikanauskas


Magistro darbo tema
"Neapibrėžtumo problema kartografijoje literatūros kartografijos pavyzdžiu" / "Uncertainty in Cartography of Literature"

Kartografijos studijos buvo kupinos naudingų teorinių bei praktinių žinių. Draugiški bei supratingi dėstytojai ir nedidelė studentų grupė sukūrė jaukią akademinę atmosferą.


      Vaida Indenauskaitė


Magistro darbo tema
""
      Gerda Ožiūnaitė


Magistro darbo tema
""
     

Rasa Varanytė

Magistro darbo tema
""


Svarbiausios atrodo per dvejus kartografijos magistro studijų metu įgytos praktinės kompiuterių technologijų žinios, kurias vėliau tikrai naudojame. Taip pat išskirčiau nuoširdų ir draugišką Kartografijos centro darbuotojų požiūrį bei pasitikėjimą studentais. 

  2013      
      Donatas Bružas


Magistro darbo tema
"Kartografinių šriftų raidos ir taikymo tyrimas" / "Investigation of development and use of cartographic letterforms"

Cum Laude diplomas
      Edita Maneikaitė


Magistro darbo tema
"Biologinės įvairovės kartografavimo metodų analizė" / "Analysis of the cartographic representation methods of biodiversity"

Magna Cum Laude diplomas

Akimirkos, praleistos programuojant, sudarinėjant esybių - ryšių modelius, gilinantis į spalvų harmoniją, skaičiuojant iškraipymus ar sudarinėjant žemėlapius, yra vertybė. Vertybė, už kurią norisi kiekvienam dėstytojui pasakyti nuoširdų Ačiū ir palinkėti toliau išlaikyti įkvepiančią ir draugišką atmosferą Kartografijos centre. 
      Paulius Venckus


Magistro darbo tema
"Senųjų žemėlapių stilistinių ypatumų analizė" / "Analysis of Stylistic Features of Antique Maps"
      Inga Zenevičiūtė


Magistro darbo tema
"Kartografinė animacija" / "Cartographic animation"
      Edgaras Žukauskas


Magistro darbo tema
"Lietuvos religinio paveldo objektų ir vietų sklaidos kartografinis tyrimas" / "Cartographic survey of dissemination of religious heritage objects and sites in Lithuania"

  2012      
      Mindaugas Džiautas


Magistro darbo tema
"Kartografinės animacijos kūrimo metodų palyginamoji analizė"


Dveji kartografijos magistro studijų metai prabėgo labai greitai, tačiau jie davė daug reikalingų ir naudingų žinių. Puikus dėstytojų ir grupės draugų kolektyvas buvo tik dar didesnė paskata studijuoti. Taip pat džiaugiuosi gauta galimybe išvyktį studijuoti į užsienį pagal mainų programą bei ten įgyti ne tik naujų mokslo žinių, bet ir gyvenimiškos patirties. Linkiu Kartografijos centrui toliau tobulėti ir sėkmingai vystyti veiklą.
     

Agnė Eismontaitė


Magistro darbo tema
"2010 ir 2011 m. policijos registruotų įvykių analizė Vilniaus mieste erdvinės statistikos metodais"
Magna Cum Laude diplomas


Patys turiningiausi, įdomiausi ir naudingiausi studijų metai buvo praleisti Kartografijos centre. Jau seniai apgalvotas sprendimas pasirinkti šią studijų programą pateisino visas viltis ir lūkesčius. Ačiū dėstytojams už suteiktas žinias, nuoširdų bendravimą ir supratingumą :)

      Jurga Kuodytė-Dūdė


Magistro darbo tema
"Turistinių paslaugų kartografinės vizualizacijos galimybių analizė"


Kartografija – tai nepaprastai įdomi ir neišsenkanti sritis, atverianti įvairias galimybes. Įdomios ir praktiškos studijos labai praplėtė akiratį, šaunus ir humaniškas KC kolektyvas suteikė daug neįkainojamų vertingų žinių. Labai ačiū už viską, šie metai man buvo labai turtingi.
      Auktumas Šidiškis


Magistro darbo tema
"Lietuvos gamtos turizmo objektai" žemėlapio rengimo metodika ir turinys (M 1:500 000)"      Emilis Vitkauskas


Magistro darbo tema
"Meteorologinių žemėlapių kartografavimo metodų analizė"      Jovita Žemaitienė


Magistro darbo tema
"Interneto žemėlapių sudarymo metodų lyginamoji analizė Lietuvos archeologinių vietų ir gyvenviečių žemėlapio pavyzdžiu"


Labai džiaugiuosi, kad magistro studijoms pasirinkau kartografiją. Labiausiai mane sužavėjo dėstytojai - puikia dėstymo metodika, skatinimu plačiau viskuo domėtis. Studijos viršijo mano lūkesčius, o įgytos žinios ir patirtis - neįkainojama.
      Edgaras Živatkauskas


Magistro darbo tema
"Vaikų kartografinių piešinių pasaulio atlaso sudarymo principų ir galimybių tyrimas"  2011      
      Asta Adomaitytė


Magistro darbo tema
"Archeologinių objektų kartografinės vizualizacijos galimybių optimizavimas"


Džiaugiuosi, kad magistro studijas pasirinkau būtent Kartografijos centre. Praktinės ir teorinės žinios, kurių čia įgijau, yra ne tik reikalingos ir pritaikomos daugelyje sričių, bet ir ugdo kūrybišką mąstymą, kas yra ne mažiau svarbu. Prie to ypatingai prisideda iniciatyvūs ir supratingi Kartografijos centro dėstytojai, į kuriuos visuomet buvo galima kreiptis pagalbos ir patarimų.
     

Vilmantas Alekna

Magistro darbo tema
"Trimačio kartografinio vaizdo informatyvumo galimybės"


Labiausiai vertinu per dvejus kartografijos magistro studijų metus įgytas praktines kompiuterines žinias, kurias vėliau daug paprasčiau yra gilinti savarankiškai. Taip pat išskirčiau nuoširdų ir lankstų Kartografijos Centro darbuotojų požiūrį į užsiėmimų organizavimą bei pasitikėjimą studentais.

      Marius Baikauskas


Magistro darbo tema
"Spausdintų žemėlapių spalvų palyginamoji analizė Lietuvos etnografinių regionų pavyzdžiu"


Kartografijos studijos buvo labai įdomios ir naudingos. Dėstomi dalykai buvo orientuoti į praktines užduotis, o įgytas žinias galima panaudoti įvairioje veikloje. Labai patiko tai, kad per dvejus studijų metus dėstytojai buvo supratingi ir leido pasireikšti kiekvieno studento originalumui atliekant pateiktas užduotis.
      Arvydas Ranonis


Magistro darbo tema
"Lietuvos vietovardþiø atlaso projekto sudarymas"


Labai draugiškas dėstytojų bei studentų kolektyvas palieka pačius geriausius įspūdžius apie praėjusias studijas. Ypač įstrigo dėstytojų pasitikėjimas studentais, bei kokybiška ir neatmestina dėstymo metodika.
      Kazimieras Špakauskas


Magistro darbo tema
"GIS panaudojimas funkcijø pasiskirstymo Vilniaus mieste tyrimui"


Kartografijos studijos - tai laikas kuris buvo praleistas laibai įdomiai: draugiški dėstytojai – tikri savo srities specialistai, linksmi grupiokai, bei daug naudingų žinių.
  2010      
     

Andrius Balčiūnas

Magistro darbo tema
Interaktyvių teminių žemėlapių funkcionalumo kvalimetrinio vertinimo metodologija.

Magna Cum Laude diplomas

Manau svarbiausia, kad kartografijos magistro studijos buvo įdomios ir naudingos. Įdomios - dėl nuoširdžių, komunikabilių ir savo dalykus puikiai išmanančių dėstytojų, naudingos - dėl studijų metu įgytų žinių praktiškumo, šiuolaikiškumo. 2 metų kartografijos studijos suteikė patirties, kuri išliks visą gyvenimą.

     

Aliona Buiko

Magistro darbo tema
Taktilinių žemėlapių ypatumų ir jų kūrimo būdų analizė.

Kartografijos studijos kaip ir visi metai praleisti Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete suteikė be galo daug teigiamų dalykų, bet svarbiausias jų yra nuolatinis žinių troškimas ir noras tobulėti, nes mokslai nesibaigia užvėrus universiteto duris ir gavus diplomą. Dėkoju visiems dėstytojams už turtą, kuris yra neįkainojamas - žinias. O tiems kas svarsto ar stoti į kartografiją, mano atsakymas: TAIP TAIP ir dar kartą TAIP :) Šios studijos yra įdomios, suteikiančios daug praktinių žinių ir įgudžių, o dėstytojai nuostabūs :)

     

Pavel Korotkich

Magistro darbo tema
18 amžiaus Lietuvos teritorijos žemėlapių tikslumo įvertinimas.

Kartografijos studijos asmeniškai man suteikė ganėtinai daug žinių, tame tarpe ir kompiuterinio raštingumo bei techninių gebėjimų naudotis šiuolaikinėmis žemėlapių sadarymo programomis. Studijos Kartografijos centre buvo įdomios bei produktyvios, kadangi jos neapsiribojo vien tik teorinėmis žiniomis, bet buvo ir nemažai praktinių užsiėmimų. Be to, dėstytojai per visą studijų laikotarpį buvo supratingi ir tolerantiški.

     

Indrė Kosinskaitė

Magistro darbo tema
Kartografinės generalizacijos metodų analizė Lietuvos mažųjų upių pavyzdžiu.


  2009      
     

Donatas Danielius

Magistro darbo tema
Skaitmeninių reljefo modelių kūrimas ir tobulinimas (GPS duomenų pagrindu).

Anekdotas "Mokytis, mokytis ir dar kartą; mokytis, nes darbo pagal specialybę vistiek negausi" baigus kartografijos studijas netinka :)

     

Roma Kutkaitė

Magistro darbo tema
Teminių žemėlapių tekstinės apkrovos analizė ir vertinimas.

Šiaip tai tikrai labai įdomus mokslas, ir esu ypač dėkinga A. Bautrėnui, jo dėstomi dalykai naudingi net ir kitose srityse.


     

Neringa Mačiulevičiūtė – Turlienė

Magistro darbo tema
Mokomosios kompiuterinės priemonės "Lietuvos geografijos atlasas" atnaujinimo projektas.

"Turėk savyje žemėlapį" - taip lakoniškai ir vaizdžiai kartografinio mentaliteto būtinybę apibūdino Prof. Č. Kudaba. Kartografijos studijos padėjo tvirtus kartografinio mentaliteto pamatus ir sugriovė mitą, kad moterys nesiorentuoja žemėlapiuose. Už tai didelis AČIŪ Kartografijos centro darbuotojams bei už jų didelį indėlį ugdant jaunąją Kartografų kartą.


     

Daiva Naidičaitė

Magistro darbo tema
1613 m. M. K. Radvilos žemėlapio deformacijų ir jų vizualizacijos tyrimas (programinės priemonės "MapAnalyst" pavyzdžiu).

Kartografijos magistro studijos tikrai įdomios ir naudingos.Kas domisi grafiniu dizainu, duomenų bazių kūrimu, programavimu, žemėlapių kūrimu ir jų taikymu, tikrai rekomenduoju studijuoti Kartografijos centre. Įgytas žinias laisvai pritaikysit ne tik mokslų srityje, bet ir gyvenime. Studijų metu patyriau daug gerų akimirkų. Ir dėkui tikrai supratingiems ir draugiškiems dėstytojams.

      Inga Ročiūtė – Žalalienė

Magistro darbo tema
Kartografinių ženklų sistemų Lietuvos mokykliniuose geografijos atlasuose suvokimo tyrimas.
Magna Cum Laude diplomas

Kartografijos studijos buvo paskutinės minutės sprendimas… : Iki stojimo į magistro studijas dokumentų pasirašymo net nesvajojau studijuoti šios specialybės. Dabar labai džiaugiuosi priimtu netikėtu sprendimu… : Šios studijos labai įdomios, naudingos bei šiuolaikiškos, kurios mane įtraukė ir nepaleidžia iki šiol… Rekomenduoju išbandyti…
  2008      
     

Rūta Gaidelytė – Aguarrab

Magistro darbo tema
Vaikų sąmonės žemėlapių kartografinė analizė

     

Kristina Gurjanovaitė – Jarmalavičienė

Magistro darbo tema
Kartografinio mąstymo raiškos vaikų sąmonės žemėlapiuose analizė ir vaikų kartografinių piešinių atlaso projektas

     

Juliana Ilgevičiūtė – Karčiauskienė

Magistro darbo tema
Kartografinio metodo taikymas Lietuvos didžiųjų miestų reljefo kaitai vertinti

     

Rokas Levinskas

Magistro darbo tema
Kultūrinio paveldo religinių objektų interaktyvaus žemėlapio sudarymo metodologija

      Giedrius Motiejūnas

Magistro darbo tema
Panoraminio vaizdo tyrimo metodika ir taikymas (ArcGIS programinio paketo pagrindu)


Kartografijos studijos buvo įdomios ir naudingos, nemažai dalykų kurių yra išmokstama jų metu puikiai sekasi taikyti ne tik kartografijos srityje, o įgytos kartografinės žinios dažnai suteikia nemažą pranašumą įgyvendinant daugelį sumanymų.“
      Eglė Šerėnaitė

Magistro darbo tema
Atstumo kartografinės sampratos ir kartografinės raiškos galimybių analizė

      Vytautas Trakimas


Magistro darbo tema
Reklaminių kartoschemų kartografinės raiškos optimizavimas
      Karolis Žalys


Magistro darbo tema
Žemėlapių, skirtų spalvinės regos neįgaliesiems, spalvų parinkimo automatizavimas
  2007      
     

Vaida Čiutaitė

Magistro darbo tema
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vaizdavimo ypatumai teminėje kartografijoje.


Mokslas, jo pažinimas, domėjimasis juo formuoja žmogų, kaip asmenybę su specifiniu požiūriu į pasaulį. Todėl visi prašom mokykitės ir dar karta mokykitės. Siūlau kartografijos centre :)). O aš nuoširdžiai dėkoju kartografijos centro dėstytojams už suteiktas žinias, už toleranciją ir nepaprastai teigiamą požiūrį į studentus :)

     

Artūras Kmeliauskas

Magistro darbo tema
Teminių žemėlapių tikslumo vertinimo metodikos automatizavimas

     

Raimonda Lumpickaitė


Magistro darbo tema
Reklaminių žemėlapių sudarymo ir leidybos proceso optimizavimas

     

Donatas Ovodas

Magistro darbo tema
Karinių žemų skrydžių aeronavigacinių žemėlapių sudarymo metodikos optimizavimas

      Agnė Žebelytė – Romienė

Magistro darbo tema
"Žemėlapio sutartinių ženklų formos psichofiziologinio suvokimo pragmatiniu aspektu tyrimas".


Kartografijos magistrantūros studijos buvo tikrai įdomios ir labai naudingos. Įgijau daug teorinių žinių ir praktinių įgūdžių GIS taikymo kartografavime, duomenų bazių kūrimo, žemėlapiųsudarymo ir publikavimo bei kitų kartografijos žinių. Esu tuo labai patenkinta, nes įgytas žinias puikiai pritaikiau darbuose. Dėkoju profesionaliems Kartografijos centro dėstytojams.
  2006      
     

Egidijus Kamarauskas

Magistro darbo tema
"GPNS galimybių taikymas teminėje kartografijoje".

     

Lina Kauneckaitė

Magistro darbo tema
"Lietuvos gyventojų socialinių pokyčių raiška kartografinėmis anamorfozėmis" (Expression of social changes of residents of Lithuania by cartographical anamorphosis).

Džiaugiuosi, kad kažkada įstojau i kartografijos specialybę, dar labiau džiaugiuosi, kad baigiau :) Studijos buvo ne tik naudingos, įdomios, bet ir linksmos, o dėstytojai supratingi ir padedantys.

     

Vaida Valaitė

Magistro darbo tema
"Lietuvos medicininio geografinio atlaso projektas" (The Project of Geographical Health Atlas of Lithuania).

     

Rita Kanapelkaitė – Viliuvienė

Magistro darbo tema
"Elektroninių žemėlapių stilistiniai ypatumai" (Specifics of stylistics of electronic maps).
Cum Laude diplomas

"Mokantis vidurinėje mokykloje, kompiuteris dar buvo retenybė. Todėl labai vertinu tai, kad būtent universitetinių kartografijos studijų dėka igijau ir ištobulinau kompiuterinį raštingumą. Studijų metu įvaldžiau kelioliką kompiuterinių programų, tame tarpe kompiuterinės grafikos ir maketavimo, GIS, duomenu bazių kūrimo, programavimo bei Interneto svetainių kūrimo".

  2005      
     

Julius Donatas Budrevičius

Magistro darbo tema
"Spalvų harmonijos teminėje kartografijoje problema".

Magistrantūros studijos Kartografijos centre buvo įdomios ir turiningos (be abejo ir linksmos) ne tik savo teorinėmis žiniomis, bet ir praktiniais užsiėmimais. Kurių metu įgytos žinios bei patirtis labai privertė ir baigus studijas.

     

Justina Gruzdytė – Šavelskienė

Magistro darbo tema
"Europos erdvės mentalinio žemėlapio tyrimas".

     

Vilmantas Januškevičius

Magistro darbo tema
"Karinių žemėlapių taktinių operatyvinių sutartinių ženklų semiotinė analizė".

     

Gintarė Duobaitė – Ovodienė

Magistro darbo tema
"Rajono savivaldybės atlaso rengimo metodika ir problemos (Šakių rajono savivaldybės pavyzdžiu)".

Džiaugiuosi, baigusi kartografiją. Tai specialybė, kurią įgijus galima dirbti bet kurioje pasaulio šalyje...ne taip kaip teisę ar ekonomiką :)))... Įgautas žinias galima pritaikyti dirbant ne tik kartografini darbą, nors kol kas kartografų paklausa yra.

     

Antanas Pieviškis

Magistro darbo tema
"Trimačio kartografinio vaizdo kompiuterinio modeliavimo galimybių tyrimas".

 

  2004      
       

Laura Grižaitė

Magistro darbo tema
"Kartografiniai kūriniai 1994-2003 metų Lietuvos periodiniuose leidiniuose".

     

Jana Konstantinova – Vanagė

Magistro darbo tema
"Skenuotų žemėlapių vaizdo kokybės vertinimo ir transformavimo galimybių analizė (programos Photoshop pagrindu".

     

Audrius Kryžanauskas

Magistro darbo tema
"Kartografinio tyrimo organizavimas integruojant vektorinius ir rastrinius duomenis".

       


Donatas Šidlauskas

Magistro darbo tema
"Šiaulių miesto vietovardžiai".

 

     


Kęstutis Vanagas

Magistro darbo tema
"Kartografinio modeliavimo optimizavimas topologinių kartogramų pavyzdžiu".

 

     

 

Jevgenijus Žikulinas

Magistro darbo tema
"Karinių kartografinių kūrinių vaizdavimo būdų analizė".  2003      
     

Miglė (Mieglė) Bernotaitė - Šalkuvienė  

Magistro darbo tema
"žemelapio ženklų suvokimo tyrimas reklaminių žemelapių pavyzdžiu".

Studijos buvo naudingos ir idomios. Tiek destytojai tiek studentai dalinosi idejomis, netruko iniciatyvos (nuostabi kelione i Vokietija). Noretusi palinketi, kad neišblestu tas entuziazmas, o tik dar labiau išaugtu, išliktu geri santykiai tarp destytoju ir studentu. Be abejo dar daug ka reikia tobulinti studiju programoje, bet tvirtai tikiu, kad su kiekvienais metais ji bus geresne ir turiu dideli nora prie to prisideti.

Šiuo metu gyvena Danijoje

     

Linas Bevainis

Magistro darbo tema
"Rankraštinių žemelapių informacinių duomenų bazių optimizavimas (J. Dalinkevičiaus žemelapių pavyzdžiu)".

Studijos Kartografijos Centre buvo visapusiškai idomios ir naudingos. Desciusieji paskaitas KC darbuotojai turi mokslinius laipsnius ir yra savo srities specialistai. Todel manau, kad jie yra pakankamai kompetentingi destyti jiems paskirtus dalykus. Mano nuomone, studijuodamas kartografijos krypties programa, gavau nemaža žiniu bagaža, kuri tikiuosi sekmingai panaudoti ateityje. Esu dekingas Kartografijos Centrui už suteikta galimybe igyti kartografijos krypties magistro laipsni.

     

Skirmantas Gudukas  

Magistro darbo tema
"Kartografinio vaizdo publikavimo ypatumai".

2003m. kartografijos centre paruošta pirmoji kartografijos magistru laida. Aš labai patenkintas, kad ir man teko garbe buti tarp pirmu. Visas kartografijos centro kolektyvas yra šaunus. Tokio šiuolaikiško ir neatsainaus požiurio i studentus kaip i kolegas dar nebuvau mates. Be to, ir kartografijos studiju programa yra šiuolaikiška, pritaikyta laisvos rinkos poreikiams. Teoriniai dalykai buvo destomi labai profesionaliai. Galbut truko šiek tiek daugiau praktiniu igudžiu. Buvau sužavetas kartografijos centro destytoju veiklumu ir iniciatyva. Tik deka ju teko garbe visai kartografijos magistru laidai pabuvoti Vokietijoje. Baigdamas galiu drasiai teigti, kad tos žinios, kurias gavau Kartografijos centre, tikrai pravers ir gyvenime.

     

Audronė Jakniūnaitė  

Magistro darbo tema
"Cikliškai kintančių procesų kartografavimo ypatumai internete".

Džiaugiuosi, kad turejau galimybe studijuoti kartografijos specialybes magistranturoje ir esu labai dekinga Kartografijos centrui už šia galimybe. Smagu buvo bendrauti tiek su geranoriškai nusiteikusiais destytojais, tiek ir su savo kolegomis studentais. Labai noreciau palinketi, kad Kartografijos centas visad liktu toks iniciatyvus ir neišblestu destytoju ryžtas ir noras kelti kartografijos studiju lygi.

p.s. Jei kartais reiktu kokios nors pagalbos ka nors destant, ruošiant ar pan., ir manytumete, kad aš galiu buti kuo nors naudinga, visad mielai pasistengsiu pagelbeti Kartografijos centrui :)

     

Vilma Patalavičiūtė – Kamenska

Magistro darbo tema
"Žemėlapiai internete: kartografinių interneto svetainių hiperkartografinis modelis".

Magistro studijos Kartografijos centre buvo idomios ir naudingos. Daug sužinojome apie kartografija nuo seniausiu laiku iki dabarties.
Gautos kartografines žinios atvere galimybes tolesnems studijoms Vokietijoje.

Šiuo metu gyvena Vokietijoje

     

Jurgita Špūraitė

Magistro darbo tema
"Turistiniuose žemelapiuose naudojamų ženklų semiotines analizes aspektai".
Cum Laude diplomas

Kartografijos magistraturos studiju programa idomi ir ivairiapusiška, centre dirba puikus, gerai išmanantis savo darba pedagogu kolektyvas. Studiju metu igijau daug idomiu ir kartografo darbe reikalingu žiniu. Esu nuoširdžiai dekinga Kartografijos centui už suteikta galimybe studijuoti KARTOGRAFIJOS magistraturoje, bei linkiu sekmes ruošiant naujas kartografu magistru laidas.

     

Gintautas Zenevičius

Magistro darbo tema
"Statistinių duomenu apdorojimas kartografijoje".

 

     

Neringa Žukauskaitė

Magistro darbo tema
"Geografinių vardų baziniame žemelapyje standartizavimo problemos".