[apie mus][studijos][mokslas][darbai][Ivykiai][kontaktai]
 

Sieniniai ir staliniai žemėlapiai
Atlasai
Kartografinės iliustracijos
Elektroniniai kartografiniai produktai
Kiti projektai
Pradinis puslapis

SIENINIAI IR STALINIAI ŽEMĖLAPIAI

Lietuvos Didžioji kunigaikštystė XIII a.–XV a. viduryje. VUKC, 1997
Lietuvos Didžioji kunigaikštystė XIII a.–XV a. viduryje. VUKC, 1999 (stalinis variantas)
Lietuvos gyventojų tremties ir įkalinimo vietos Tarybų Sąjungoje 1939 pab.– 1988. VUKC, Genocido ir rezistencijos centras. Vilnius, 1998
<konfliktai>
<gamtinės zonos>
Žydų gyvenami Lietuvos miestai ir miesteliai XX a. pradžioje (žemėlapis ir statistikos lentelė). VUKC, Tarptautinė Komisija Nacių ir Sovietinio Okupacinių Režimų Nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Vilnius, 2002
<VU planai>
<...>

ATLASAI

Lietuvos TSR atlasas. Minskas, 1981
Pasaulio atlasas. Ekonominė ir socialinė geografija. VUKC, "Pradai", Vilnius, 1999
Pasaulio atlasas. Lietuva. VUKC, "Pradai", Vilnius, 1999
Lietuvos istorijos atlasas (58 žemėlapiai). VUKC, "Vaga", Vilnius, 2001
Visuotinės istorijos atlasas mokykloms.VUKC, "Šviesa", Kaunas, 2004
Bendrasis geografijos atlasas mokykloms (rengiamas). VUKC, "Šviesa", Kaunas, 2005
Lietuvos nacionalinis atlasas (rengiamas)
<...>

KARTOGRAFINĖS ILIUSTRACIJOS

Visuotinės Lietuvių enciklopedijos (I–VII tomai) kartografinės iliustracijos. (120 pasaulio ir Lietuvos žemėlapių ir schemų). VUKC, MELI, Vilnius, 2000–
Vilniaus seniûnijø þemëlapiai (22 žemėlapiai). <knygos duomenys>
Kartografinės iliustracijos (27 žemėlapiai). Dovid Katz. "Lithuanian Jewish Culture", "Baltos lankos", Vilnius, 2004
Lietuvos geografijos vadovėlio 9 kl. žemėlapiai (? žemėlapiai ir kartoschemos). VUKC, "Alma litera". Vilnius, ?
Lietuvos geografijos vadovėlio 7 kl. žemėlapiai (? žemėlapiai). VUKC, "Alma litera". Vilnius, ?

ELEKTRONINIAI KARTOGRAFINIAI LEIDINIAI

Turistiniai skaitmeniniai žemėlapiai: Švedija, Norvegija, Šveicarija, Danija. Suomen Turisti Neuvonta OY.
Lietuvos geografijos atlasas. Vilnius, VUKC, 2005

KITI PROJEKTAI

<...>

Albinas Pilipaitis, tel. 239 8296, 239 8297, mobilus 8 698 39351, el. paštas albinas.pilipaitis@gf.vu.lt