[apie mus][studijos][mokslas][darbai][Ivykiai][kontaktai]
 

Moksliniai leidiniai
Darbuotojų publikacijos
Mokslinių tyrimų temos
Tyrimų projektai
Apgintos disertacijos
Konferencijos ir seminarai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Pradinis puslapis

IŠLEISTOS MOKYMO PRIEMONĖS IR MONOGRAFIJOS

Bautrėnas A. <...>
Beconytė G. (2004) Duomenys ir duomenu bazės kartografijoje. Mokomoji knyga. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla. 7,4 aut. l., ISBN 9986-19-683-3.
Chomskis V. <...>
Gaučas P. Etnolingvistinė Rytų Lietuvos gyventojų raida XVII a. antrojoje pusėje - 1939 m. (Istorinė-geografinė analizė). Vilnius, 2005
The Selected Problems of Theoretical Cartography 2002. International Cartographic Association, 2003 (skaitmeninis variantas)

DARBUOTOJŲ PUBLIKACIJOS (tekstai)

Artūras Bautrėnas

Giedrė Beconytė

2011
Šalies įvykiai ir nusikalstamumas 2010 m. - viešosios informacijos pateikimas žemėlapiuose

Albinas Pilipaitis
Jelena Vaitkevičienė

APGINTOS DISERTACIJOS

Autorius Disertacijos pavadinimas Gynimo data ir vieta
Albinas Pilipaitis Kultūros paminklų fotogrametrinės inventorizacijos metodų sudarymas ir tyrimas 1989 04 29, Maskva, Geodezijos, kartografijos ir aeronuotraukos institutas
Petras Gaučas Etnolingvistinė Rytų Lietuvos gyventojų raida XVII a. antrojoje pusėje - 1939 m. (Istorinė-geografinė analizė) 1997 06 14, Vilnius, Vilniaus universitetas
Giedrė Beconytė Teminės kartografijos informacinių sistemų kūrimo metodologija (Lietuvos Nacionalinio Atlaso pavyzdžiu) 2000 07 03, Vilnius, Vilniaus universitetas
Artūras Bautrėnas Kartografinio vaizdo optimizavimas teminėje kartografijoje 2002 12 13, Vilnius, Vilniaus universitetas


MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMOS

Lietuvos gamtinių ir visuomenės reiškinių teminis kartografavimas
Fotogrametrija
Kartografijos informacinės sistemos

TYRIMŲ PROJEKTAI

Universiteto biudžeto projektai
Lietuvos gamtinių ir visuomenės reiškinių kartografinis modeliavimas

Lietuvos Mokslo ir Studijų fondo remiami projektai:
Kultūros paminklų kartografinės informacijos konversija

Vyriausybės remiamos mokslo programos:
Lietuvos nacionalinis atlasas

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

ERASMUS sutartys 2011 m.
Karintijos tecnikos universitetas
Drezdeno technkos universitetas
Salonikų Aristotelio universitetas
Madrido politechnikos universitetas

Hogskolan i Gavle (Jevle technikos universitetas, Švedija)