[apie mus][studijos][mokslas][darbai][Ivykiai][kontaktai]
 

Konferencijos
Seminarai
Svečių paskaitos
Kiti renginiai
Pradinis puslapis

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS

2000 lapkričio 17
(Kartu su Kultūros paveldo centru)
"Lietuvos kultūros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, būklė, perspektyva"
Organizatoriai A.Pilipaitis, B.Dakanis
Išleistas leidinys

1999 spalio 14–15
(Kartu su Bendrosios geografijos katedra)
"Lietuvos teminė kartografija atkūrus valstybingumą"
Organizatoriai A.Pilipaitis, A. Česnulevičius
Išleistas leidinys

SEMINARAI

2004 birželio 29-30
TKA mokslinis seminaras "Kartografinis švietimas ir mokymas"

2003 kovo 21-22
TKA mokslinis seminaras "Kartografija ir kartosemiotika"

SVEČIŲ PASKAITOS

2003 rugsėjo 19
"Geoinformatika Turku universitete"
Lektorës dr. N.Käyhkö, L. Laurila (Turku universitetas, Suomija)

2003 kovo 21
"New Cartosemiotics" ("Naujoji kartosemiotika")
Lektorius TKA Teorinės kartografijos komisijos pirmininkas
Dr., Dr. h.c. A. Wolodtschenko (Dresdeno Technikos universitetas, Vokietija)

KITI RENGINIAI

Kartografijos centre kas mėnesį vyksta Lietuvos kartografų draugijos susirinkimai