[apie mus][studijos][mokslas][darbai][Ivykiai][kontaktai]
 
2006-2007 m. mobilumo projektas
2003-2004 m. mobilumo projektas

Mobilumo projektas "Geografinės informacijos specialistų mokymo ir profesinio tobulinimosi strategijos formavimas žinių visuomenės plėtrai" 2006–2007

2008 m. projektas užėmė 1-ąją vietą nacionaliniame Leonardo mobilumo projektų kokybės konkurse.
Plačiau

2007-10-31
Sëkmingai pasibaigë Vilniaus universiteto ir partneriø vykdytas projektas.

2007-09-27 Projekto rezultatai pristatyti nacionalinėje konferencijoje. Plačiau>>

Projekto dalyviai – mokymo programų strategai, aukštuju mokyklų etatiniai dėstytojai, aktyviai dalyvaujantys pedagoginėje veikloje, įdarbinančių institucijų personalo vadybininkai, geoinformatikos specialistai, kiti suinteresuotus ta problema specialistai, glaudžiai susiję su Lietuvos geografinės informacijos valdymu.

Apie projektą

Darbo grupė
1. Albinas Pilipaitis, doc., dr., VU Kartografijos centro direktorius, projekto administratorius.
2. Giedrė Beconytė, dr., VU Kartografijos centras, docentė, projekto koordinatore.
3. Mindaugas Pažemys, VĮ "GIS centras", atsakingas už ryšį su gamyba;
3. Algimantas Česnulevičius, prof., habil. dr., VU Bendrosios geografijos katedros profesorius, atsakingas už projekto mokslinę kokybę.
4. Skirmantė Savickaitė, VU, projekto finansininkė.
5. Jana Konstantinova, VĮ "GIS centras", atsakinga už kelioniu organizavimą.

Dokumentai

Projekto galutinė ataskaita (tekstinė dalis)
Projekto aprašymas (duomenys iš paraiškos)
Dalyviu sarašas

Dalyvio anketa

Geografinės informacijos valdymo specialistų mokymo programa

Mobilumo projektas "Kartografų profesinio rengimo kokybės Lietuvoje gerinimas orientuojantis į technologines inovacijas ir eurointegraciją" 2003–2004

2005 m. projektas užėmė 2-ąją vietą nacionaliniame Leonardo mobilumo projektų kokybės konkurse.
2006 m. projektas pateko į Europos Leonardo mobilumo projektų kokybės konkurso finalą.

Projektas vykdytas 2003/4 mokslo metais siunčiant skirtingu instituciju (mokymo ir mokslo/gamybos) specialistų grupes į svarbiausius kartografijos mokslo ir studijų centrus 5 Europos valstybėse. Kiekviena grupė buvo orientuota i vienos iš 5 aktualiausių kartografų profesinio rengimo problemų sprendima. Sukauptą informaciją grupės panaudojo atitinkamiems kartografijos ir geografijos studijų programų moduliams formuoti ir jau dėstomiems kursams atnaujinti, atsižvelgiant į realų profesinių žiniu poreikį įdarbinanciose institucijose.

Pagrindinis projekto tikslas - atnaujinti ir patobulinti Kartografijos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose taip, kad jos atitiktų pasaulinį moderniosios kartografijos specialistų rengimo lygi.
Konkretūs tikslai:
1. Dirbant grupėmis, išanalizuoti ir sugrupuoti aktualias Lietuvos kartografų rengimo problemas.
2. Perimti šių kartografijos probleminių sričių dėstymo patirti užsienio šalyje.
3. Išsiaiškinti, kaip kartografijos dėstymas yra susiejamas su gamybos poreikiais kiekvienoje šalyje. Išsiaiškinti aktualias mokslinių tyrimų kryptis, pasiektus rezultatus, ju diegimą praktikoje ir atspindėjimą mokyme.
4. Apibendrinti sukauptas žinias ir pritaikyti jas Lietuvos salygoms, kuriant nauja kartografu rengimo strategija ir tobulinant esamas mokymo programas bei planus. Parengti naujas dėstomų kartografijos disciplinų teorinių kursų, praktikos darbų programas, testų rinkinius, metodinių priemonių projektus.

Darbo grupė
1. Albinas Pilipaitis, doc., dr., VU Kartografijos centro direktorius, projekto administratorius.
2. Giedrė Beconytė, dr., VU Kartografijos centras, docente, projekto koordinatore.
3. Algimantas Česnulevičius, prof., habil. dr., Geologijos ir geografijos institutas, vyriausias mokslinis bendradarbis, VU Bendrosios geografijos katedros profesorius, atsakingas už projekto mokslinę kokybę.
4. Skirmantė Savickaitė, VU, projekto finansininkė.
5. Jelena Vaitkevičienė, VU Kartografijos centras, atsakinga už kelioniu organizavimą.

Dokumentai
Vizitų programa ir dalyviai