KodėlVietaVisapusiškaiKaip Programa Studijos Karjera Atnaujinama Įdomu Atsiliepimai

Stojamųjų egzaminų nėra. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš aukštosios matematikos (arba lygiaverčio dalyko), kartografijos pagrindų, teminės kartografijos, topografijos (arba lygiaverčio dalyko). Neklausiusiems išvardintų kursų daromos jiems prilygstančių dalykų užskaitos.

Kviečiame stoti geografijos, geologijos, ekologijos ir aplinkotyros, matavimų inžinerijos, aplinkos inžinerijos, informatikos, o taip pat ir kitų krypčių universiteto bakalaurus, kolegijų absolventus, baigusius papildomųjų studijų programą "Geografija".

Papildomosios studijos

Visą informaciją suteiks Vilniaus universiteto Kartografijos centro vedėjas prof. Algimantas Česnulevičius
el. paštas: algimantas.cesnulevicius@gf.vu.lt
Tel.: (8 5) 239 8296
Faksas (8 5) 239 8296

www.kc.gf.vu.lt