Bakalauro studijos „Kartografija ir geografinės informacijos sistemos“

Atsižvelgdami į studentų pageidavimus  Vilniaus universiteto kartografai  nuo 2011-ųjų metų plėtojo viziją  pirmosios pakopos studijų programos, užtikrinančios pagrindines kompetencijas geografinės informacjos sistemų (GIS), kartografijos ir nuotolinių tyrimų srityse.  Buvo svarstomos įvairios galimybės sistemiškai sustiprinti  jau rengiamų geografinių krypčių bakalaurų kompetencijas:  papildyti esamas geografijos bakalauro studijų programas matematikos ir informatikos disciplinų kursais, įvesti specializacijas VU bakalauro programoje „Geografija“, kurti jungtinę studijų programą su Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir kt.  2015 metais  parengta nauja bakalauro studijų programa „Kartografija ir geografinės informacijos sistemos“ buvo pateikta svarstyti Vilniaus universitete. Programą palankiai įvertino ją analizavę ekspertai, jos ilgai laukė darbdaviai Lietuvos institucijose ir įmonėse. 

 

Šios studijos skirtos tiems, kuriuos domina viskas – supanti aplinka, geografinė erdvė, joje gyvenantys žmonės, jų sukurtos teritorinės struktūros ir tinklai, skaitmeninės ir Interneto technologijos bei  istorijos, kurias pasakoja žemėlapiai.  Pirmykščiai žmonės ateities kartoms paliko uolose iškaltus žemėlapius.  21-ojo amžiaus GIS analitikai  daro įžvalgas, kurios keičia pasaulį. Tai viena geriausių inžinerinės pakraipos profesijų, įgyjanti vis didesnę reikšmę.

 

2017 metų gegužės 5 d. studijų programa akredituota, rudenį laukiame pirmųjų studentų!

 

KC-plakatas-bakalauro

 

Programos tikslas   Rengti specialistus, kurių Lietuvoje trūksta: subalansuotą teorinį pasirengimą ir taikomuosius gebėjimus turinčius geografinės informacijos specialistus, gebančius susieti dalykinės srities, kurioje svarbiausi yra erdviniai ryšiai, poreikius su informacijos valdymo metodais ir technologijomis, atlikti įvairiais būdais gautų erdvinių duomenų ir dalykinių sričių poreikių analizę bei savarankiškai kurti praktinius sprendimus – inventorinius, analitinius ir sprendimų priėmimui skirtus žemėlapius spaudai ir internetui, geografines duomenų bazes, dalyvauti projektuojant informacines sistemas, jas palaikyti ir plėtoti. 

 

Absolventas (vizija)   Šią programą baigęs bakalauras supras gamtinių ir socialinių sistemų sudėtingumą ir tarpusavio ryšių pobūdį, mokės įvertinti bet kokio reiškinio erdvinės sklaidos dėsningumus ir informacinių technologijų teikiamas priemones jiems tirti; galės sukaupti geografinių duomenų bazę; gebės išanalizuoti dalykinę sritį, kur naudojama geografinė informacija, aprašyti problemą ir pasiūlyti esamus arba dalyvauti kuriant jos sprendimo metodus ir technologijas, valdyti projektus, kur taikomi geografinės informacijos tvarkymo, analizės metodai bei technologijos; turės komunikacijos, kartografavimo, statistinio ir lauko tyrimo, darbo komandoje, gebėjimo sistemiškai ir analitiškai mąstyti bei kitų perkeliamųjų įgūdžių. Tai savarankiškas, kūrybiškas ir atsakingas geografinės informacijos specialistas, galintis greitai suprasti ir susisteminti naują informaciją ir dirbti įvairiose srityse, kur galima panaudoti geografinius duomenis, gebantis kurti inovacijas.  

 

Tolesnių studijų galimybės   Gilindami profesinę kvalifikaciją bakalaurai galės tęsti studijas kartografijos, informatikos, ekologijos ir aplinkotyros, hidrometeorologijos, geologijos, aplinkos inžinerijos, bendrosios geografijos ir kraštotvarkos, sociologijos, ekonomikos, politikos bei rekreacijos ir turizmo magistrantūroje.  

 

Įsidarbinimo galimybės   Absolventai galės dirbti visose srityse, kur yra kaupiamos ir tvarkomos geografinių duomenų bazės: valdžios ir savivaldos institucijose, valstybės bei savivaldybių įmonėse, ypač susijusiose su žemės tvarkymu, aplinkos apsauga, planavimu ir valdymu, erdvinės informacijos  tyrimus vykdančios įstaigose ir programose. Pagrindinė niša verslo įmonėse – geografinės informacijos paslaugas teikiančios įmonės, komunikacijų tinklus prižiūrinčios ir logistiką vykdančios įmonės, leidyklos, interneto portalai. Studijų metu įgytos bendrosios kompetencijos (informatika, dokumentų valdymas, projektų valdymas) leis sėkmingai dirbti ir tiesiogiai su specialybe nesusijusiose srityse