Bakalauro studijos „Kartografija ir geografinės informacijos sistemos“

Atsižvelgdami į studentų pageidavimus  Vilniaus universiteto kartografai  nuo 2011-ųjų metų plėtojo viziją  pirmosios pakopos studijų programos, užtikrinančios pagrindines kompetencijas geografinės informacjos sistemų (GIS), kartografijos ir nuotolinių tyrimų srityse.  2015 metais  parengta nauja bakalauro studijų programa „Kartografija ir geografinės informacijos sistemos“. 2017 metų pavasarį programa akredituota. Ją palankiai įvertino ją analizavę ekspertai, jos ilgai laukė darbdaviai Lietuvos institucijose ir įmonėse. 

Šios studijos skirtos tiems, kuriuos domina viskas – supanti aplinka, geografinė erdvė, joje gyvenantys žmonės, jų sukurtos teritorinės struktūros ir tinklai, skaitmeninės ir Interneto technologijos bei  istorijos, kurias pasakoja žemėlapiai.  Pirmykščiai žmonės ateities kartoms paliko uolose iškaltus žemėlapius.  21-ojo amžiaus GIS analitikai  daro įžvalgas, kurios keičia pasaulį. Tai viena geriausių inžinerinės pakraipos profesijų, įgyjanti visuomenėje vis didesnę reikšmę.

 

     

 • Geografinės informacijos  mokslas – tai 21-ojo amžiaus geografijos kryptis.
 • Kartografija – mokslas apie žemėlapius, geografinės įžvalgas ir bendradarbiavimą.
 • Kartu – tai instrumentai, leidžiantys pažinti, suprasti ir keisti savo aplinką.

 

Programos tikslas   Rengti specialistus, kurių Lietuvoje trūksta: subalansuotą teorinį pasirengimą ir taikomuosius gebėjimus turinčius geografinės informacijos specialistus, gebančius susieti dalykinės srities, kurioje svarbiausi yra erdviniai ryšiai, poreikius su informacijos valdymo metodais ir technologijomis, atlikti įvairiais būdais gautų erdvinių duomenų ir dalykinių sričių poreikių analizę bei savarankiškai kurti praktinius sprendimus – inventorinius, analitinius ir sprendimų priėmimui skirtus žemėlapius spaudai ir internetui, geografines duomenų bazes, dalyvauti projektuojant informacines sistemas, jas palaikyti ir plėtoti. 

 

Ko išmoksite?  

 • Kaupti ir tvarkyti geografinius duomenis, be kurių neapsieina praktiškai nė viena veiklos sritis.
 • Analizuoti teritorinę sklaidą, suprasti ir kiekybiškai išreikšti jos dėsningumus. Nuomonė yra gerai, bet dar geriau, jei ji paremta skaičiais!
 • Profesionaliai kurti žemėlapius spaudai ir elektroniniam publikavimui – logiškai ir technologiškai nepriekaištingus, informatyvius, įdomius ir gražius. Jų dar vis labai trūksta.
 • Programavimo principų ir pagrindų. Jie atvers kelią norintiems tapti programuotojais. Ir šiaip smagu bent pabandyti!
 • Grafinio dizaino ir komunikacijos pagrindų.
 • Taikyti šiuolaikiškus informacinių sistemų kūrimo ir vadybos metodus. Šie įgūdžiai pravers kuriant ir tvarkant bet ką.
 • Dirbti komandoje, ieškoti mokslinės tiesos ir praktinių kompromisų.
 • Kritiškai mąstyti, diskutuoti, kurti – ir prisiimti už tai atsakomybę.

 

Programos išskirtinumas – geografinių duomenų svarba ir žemėlapio taikymų įvairovė.  Dėl to programa savo esme yra tarpsritinė. Rengdamas bakalauro darbą kiekvienas galės specializuotis sau patraukliausioje srityje – nuo kadastrinių matavimų iki literatūros kartografijos. Siekiame, kad būtų kuo geriau atskleisti individualūs gebėjimai.

 

Tolesnių studijų galimybės.   Bakalaurai galės tęsti studijas kartografijos, informatikos, ekologijos ir aplinkotyros, hidrometeorologijos, geologijos, aplinkos inžinerijos, bendrosios geografijos ir kraštotvarkos, sociologijos, ekonomikos, politikos bei rekreacijos ir turizmo magistrantūroje.  

 

Įsidarbinimo galimybės.   Absolventai galės dirbti visose srityse, kur yra kaupiamos ir tvarkomos geografinių duomenų bazės: valdžios ir savivaldos institucijose, valstybės bei savivaldybių įmonėse, ypač susijusiose su žemės tvarkymu, aplinkos apsauga, planavimu ir valdymu, erdvinės informacijos  tyrimus vykdančios įstaigose ir programose. Pagrindinė niša verslo įmonėse – geografinės informacijos paslaugas teikiančios įmonės, komunikacijų tinklus prižiūrinčios ir logistiką vykdančios įmonės, leidyklos, interneto portalai. Studijų metu įgytos įvairios bendrosios kompetencijos (informacinės technologijos, dokumentų valdyba, projektų vadyba, mokėjimas tvarkyti skaitmeninius duomenis ir kt.) leis sėkmingai dirbti ir tiesiogiai su specialybe nesusijusiose srityse. Specialybė itin tarptautiška, mokome dirbti su visame pasaulyje naudojama GIS programine įranga.  

 

Pagrindinės įstaigos ir įmonės, kuriose dirba kartografijos ir GIS specialistai

 

 Valstybės institucijos

Valstybės įmonės ir viešosios įstaigos

 • VšĮ Statybų sektoriaus vystymo agentūra, ssva.lt 
 • VĮ Registrų centras, registrucentras.lt
 • VĮ Žemės ūkio duoomenų centras, zudc.lt 
 • VšĮ Gamtos paveldo fondas, gpf.lt 
 • VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
 • AB Lietuvos geležinkeliai, Rail Baltica
 • VĮ Lietuvos paštas

Savivaldybių administracijos ir įstaigos

 • Savivaldybių architektūros ir urbanistikos, informacinių technologijų, žemėtvarkos, statybos ir infrastruktūros, kultūros ir turizmo, aplinkosaugos skyriai
 • Turizmo informacijos centrai
 • „Vilniaus planas“, vilniausplanas.lt
 • Savivaldybių komunalinės ir planavimo įmonės 

Verslo įmonės

 

Mokslo tyrimų ir mokymo įstaigos Lietuvoje ir užsienyje

 

Studijų dalykai ir kita informacija Vilniaus universiteto svetainėje