Studijos

 

Studijos apie žemėlapius ir geografinius duomenis, naudojamus jiems sudaryti.

 

Apie geografiją – šiuolaikine informacinių technologijų kalba!  

Pagrindinis instrumentas – geografinės informacijos sistemų (GIS) programų paketai  – ArcGIS, QGIS ir kiti.

 

Studijų metu įgytos žinias ir gebėjimai gali būti pritaikyti labai įvairiose srityse.   Baigę studijas išmanysite šiuolaikiškas programų sistemas, geografinių duomenų kaupimo, tvarkymo, analizės, žemėlapių bei atlasų sudarymo principus. Mokėsite teorines žinias kūrybiškai, kritiškai ir novatoriškai taikyti sprendžiant visuomenės ir gamtos problemas. Kartografijos studijos – ne tik apie žemėlapius, o apie daugybę įdomių  dalykų, kuriuos galima vaizduoti žemėlapiuose. Apie įvairiausias žemėlapio formas ir paskirtis. Apie gamtą, žmones ir kompiuterius. Apie teorijas, kurias taikome praktiškai ir gyvenimišką patirtį, kurią paaiškiname teoriškai.

 

Mūsų vertybės – Alberto Einšteino posakiuose: 

  • Tas, kuris niekada neklydo, niekada nebandė nieko naujo.
  • Kiekvienas gudrus kvailys gali paversti dalykus didesniais, sudėtingesniais ir žiauresniais. Reikia genialumo ir drąsos eiti priešinga kryptimi.

 

 

 

Mūsų dėstytojai intensyviai dirba projektuose, kurių rezultatus naudoja visi:

  • Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt
  • Erdvinės informacijos sistemos, kurių Lietuvoje yra keliasdešimt, valstybės erdvinių duomenų rinkiniai, kadastrai. 
  • Geografinės analizės paslaugos
  • Žemėlapiai ir atlasai – spausdinti ir internete.
  • Geografinės informacijos standartų, teisės aktų, terminų žodynų rengimas, ekspertinė veikla

 

Mūsų katedra koordinuoja visas universitetinių studijų pakopas.

 

Kartografijos ir GIS bakalauro studijos – tiems, kuriuos domina daug skirtingų dalykų vienu metu. Gali būti, kad geografiniai duomenys ir žemėlapiai padės juos susieti į vieną veiklą, kuria užsiimant darbo valandos netrumpins gyvenimo.  Pasižiūrėkite plakatą arba skaitykite plačiau.

 

 

Papildomosios studijos „Geografija“ skirtos kolegijų absolventams, kurie jau turi šiek tiek geodezijos, kadastro, žemėtvarkos, kitų geografinių ar GIS technologijų žinių. Po vienerių metų įdomių studijų galėsite stoti  į magistro studijų programas Vilniaus universitete!  Dirbantiesiems  šios programos kursai įskaitomi kaip kvalifikacijos kėlimo kursai.

 

KARTOGRAFIJOS MAGISTRANTŪRA – puikus pasirinkimas įvairių sričių bakalaurams, kurie sieja savo ateitį su geografiniais tyrimais, geografinės informacijos sistemomis, o ypač  – su žemėlapiais.  Studijų programa nuolat tobulinama ir atnaujinama. Dauguma dėstytojų dirba ir kitose įstaigose, projektuose, todėl turi sukaupę naudingos patirties, kuria mielai dalinasi su studentais.  

 

 

DOKTORANTŪROS studijos – aukščiausia studijų pakopa, vykdoma Fizinės geografijos mokslų kryptyje. Mokslų daktaro laipsnis reikalingas ne tik aukštosiose mokyklose ar tyrimų institutuose. Šiais laikais daug verslo įmonių atlieka mokslinius tyrimus, neretai laipsnis būtinas norint dalyvauti svarbiuose projektuose.