Papildomųjų studijų programa „Geografija“

Studijų programos tikslas – suteikti kolegijų studentams, kurių studijos susijusios su geografija ir kartografija, būtinas gamtinės ir visuomeninės  geografijos krypčių žinias ir gebėjimus, kad jie galėtų tęsti studijas Vilniaus universiteto magistrantūros studijų programose Kartografija, Geografija ir teritorijų planavimas ar Hidrometeorologija.  Baigę šią programą gebės suprasti kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų formavimosi ir raidos bei erdvės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus, bendrąsias tvaraus vystymo, kraštotvarkos, aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas. Tokia programa Lietuvoje vienintelė.

 

Studijų programą sudaro keturi bendrieji pagrindinio geografinio ir kartografinio išsilavinimo dalykai (Gamtinės Žemės sistemos,  Bendroji visuomeninė geografija, Aplinkosaugos pagrindai ir Kartografija). 

Šiuos kursus arba visą programą galima rinktis ne tik rengiantis studijuoti magistrantūroje. Tai puikūs kvalifikacijos kėlimo kursai pedagogams,  valstybės tarnautojams, įmonių darbuotojams.

 

Gali stoti asmenys, įgiję profesinio bakalauro laipsnį iš žemiau išvardytų ar joms artimų studijų krypčių grupių ar krypčių:

  • Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Fizinių mokslų, studijų krypčių grupių;
  • Gyvybės mokslų studijų krypčių grupės Ekologijos krypties;
  • Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės Aplinkos inžinerijos, Matavimų inžinerijos, Statybos inžinerijos ir Transporto inžinerijos krypčių;
  • Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės Gamtos išteklių technologijų krypties;
  • Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės Visuomenės sveikatos krypties;
  • Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės Žemės ūkio ir Miškininkystės krypčių;
  • Socialinių mokslų studijų krypčių grupės Politikos mokslų, Sociologijos, Antropologijos, Visuomeninės geografijos, Visuomenės saugumo, Komunikacijos, Leidybos ir Žurnalistikos krypčių;
  • Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės Verslo, Vadybos bei Turizmo ir poilsio krypčių;.
  • Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės Lingvistikos, Regiono studijų, Istorijos, Archeologijos, Paveldo studijų ir Kultūros studijų krypčių;
  • Menų studijų krypčių grupės Dizaino, Medijų meno,  Architektūros ir Kraštovaizdžio architektūros krypčių.

 

Priėmimas vyksta nuo einamųjų metų liepos mėn. 1 d. iki rugsėjo mėn. 10 d. Studijų pradžia rugsėjo 17 d.
Vienerių metų studijų kaina asmeniui 800  EUR.    

Studijos vykdomos mišriu (nuotoliniu ir auditoriniu) būdu, pritaikant užsiėmimus prie studentų poreikių. 

 

Oficiali papildomųjų studijų informacija Vilniaus universitete. Atnaujintas aprašas (2020-11-10)

 

Prašymas priimti studijuoti: PDF formatu  Word formatu

Stojančiųjų  dėmesiui! Nuo liepos antrosios savaitės iki rugpjūčio vidurio darbuotojai atostogauja ir turi praktikas. Jei norėtumėte prašymus pateikti tuo laikotarpiu, prašome iš anksto susitarti paskambinus žemiau nurodytais telefonais.

 

 

 

Kontaktai pasiteirauti:  

Studijų programos komiteto pirmininkė prof. Giedrė Beconytė, tel. 8 640 16583, el. paštas giedre.beconyte@gf.vu.lt

Studijų programos administratorė Vigilija Krikščiūnienė, tel. (8 5) 239 8298, el. paštas vigilija kriksciuniene@gf.vu.lt