Tyrimas

„Šio darbo objektas – planetos, kaip teritoriniai vienetai, bei jose veikiantys reiškiniai. Kaip papildomas tyrimo objektas, įvadas į gilesnį nagrinėjimą, figūruoja pagrindiniai Žemės egzistavimo dėsniai.