Mokslas

 Katedros darbuotojų, doktorantų ir magistro studentų moksliniai darbai apima:

  • Mokymo priemones ir monografijas
  • Publikacijas Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose
  • Pranešimus tarptautinėse konferencijose

Katedros darbuotojai ir studentai aktyviai reiškiasi nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose: