Mokslas

Kartografijos centro mokslinių tyrimų temos:

  • Lietuvos gamtinių ir visuomenės reiškinių teminis kartografavimas
  • Fotogrametrija
  • Geografinės informacinės sistemos
  • Kartografinis dizainas
  • Interneto kartografija

 

Kartografijos centro darbuotojų, doktorantų ir magistro studentų moksliniai darbai apima:

  • Mokymo priemones ir monografijas
  • Publikacijas Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose
  • Pranešimus tarptautinėse konferencijose

 

Kartografijos centras ir jo nariai aktyviai reiškiasi nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose: