Apie mus

Kartografijos ir geoinformatikos katedra – taip nuo 2017-ųjų metų pavasario vadinasi buvęs Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras. Po fakultetų  reorganizacijos jis priklauso Vilniaus universiteto Chemijos ir Geomokslų fakulteto Geomokslų institutui.

 

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras įkurtas 1995 metais sujungus dvi laboratorijas – Fotogrametrijos ir Kartografijos.  Centro vadovu tapo docentas Albinas Algirdas Pilipaitis, inicijavęs kompiuterizaciją ir perėjimą prie skaitmeninių žemėlapių sudarymo. Centre buvo tęsiamos Vilniaus universiteto  teminės kartografijos tradicijos, sudaromi žemėlapiai mokykloms, Visuotinei lietuvių enciklopedijai, atlasai. Ypač daug dėmesio buvo skiriama nepriklausomybę atgavusios Lietuvos istoriniams žemėlapiams. Parengtas ir išleistas Lietuvos istorijos atlasas  iki šiol yra unikalus tokio pobūdžio leidinys turinio, apimties bei kartografinio dizaino prasme.   1996 m. pradėtas svarbiausias Kartografijos centro projektas – Lietuvos nacionalinis atlasas. Nacionalinės žemės tarnybos finansavimo dėka 2015 metais  išleistas pirmasis šio valstybei svarbaus reprezentacinio leidinio tomas, apimantis gamtos ir kraštovaizdžio temas. 2016-ais metais baigtas ir antrasis leidinio tomas, kurio tema – Lietuvos valstybės istorija iki Nepriklausomybės atkūrimo, o 2017-ais – ir trečiasis, skirtas visuomenės ir ūkio raidos apžvalgai.   2012 metais Kartografijos centras tapo Kartografijos ir geoinformatikos katedra, nuo 2013-ųjų rugsėjo jai vadovauja prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius. 

 

Nuo 2001-ųjų metų Kartografijos ir geoinformatikos katedroje vykdoma Kartografijos magistro studijų programa. Tai vienintelė Kartografijos studijų programa Lietuvoje. Beje, ir pasaulyje toli gražu ne visose šalyse yra kartografijos, kaip  savarankiškos specialybės, programos.   Papildomųjų studijų programa „Geografija“ skirta kolegijų absolventams, norintiems tęsti studijas magistrantūroje. Ji sėkmingai vykdoma nuo 2012-ųjų metų.   2017-tai metais pradėjome pirmąją Lietuvoje bakalauro studijų programą „Kartografija ir GIS“.  Studijų programų komitetui vadovauja pirmosios katedros  kartografų laidos absolventas dr. doc. Linas Bevainis. Mūsų kolektyvas – kūrybiškas, darbštus ir atviras, o veikla – labai įdomi. Susipažinkite!