KC dėstytojų konsultacijos 2013 m. pavasario semestrą

Kartografijos magistro studijų programos studentų dėmesiui!

Informuoju, kad Kartografijos centro pedagoginis personalas dalykiniais klausimais konsultuoja šia tvarka

(susitarti būtina iš anksto):

Dėstytojas

Konsultavimo laikas

Vieta

doc. A. Bautrėnas

pirmadieniais 11 – 14 val.

302 kab.

prof. G. Beconytė

pirmadieniais 10 – 14 val.

trečiadieniais 13.30 – 15 val.

302 kab.

lekt. L. Bevainis

trečiadieniais 13 – 14 val.

penktadieniais 12 – 14 val.

302 kab.

doc. A. A. Pilipaitis

antradieniais 10 – 12 val.

penktadieniais 13 – 14 val.

Iki 04-03 – 220 kab.

Nuo 04-04 – 116 kab.

Kartografijos studijų kuratorius    doc. A. A. Pilipaitis