Studijų programų vertinimas

2024 m. kartu su kitomis Vilniaus universiteto Fizinės geografijos kryprties programomis bus atliekamas studijų programų „Kartografija ir GIS“ (bakalauro) ir „Kartografija“ (magistro) išorinis vertinimas.