Akredituota nauja bakalauro studijų programa

2017-05-05 akredituota Kartografijos ir geoinformatikos katedros parengta bakalauro studijų programa „Kartografija ir geografinės informacijos sistemos„. Tai pirmoji tokio pobūdžio programa Lietuvoje. Kviečiame rinktis!