Tyrimų tematikos

Čia rasite informaciją apie katedros darbuotojų vykdomų tyrimų temas ir galimybes rinktis bakalauro ar magistro kursinių ir baigiamųjų darbų vadovus.  Pasirinke siūlomas tematikas turėsite geresnes galimybes dalyvauti projektuose, kartu su komanda rengti straipsnius ir pranešimus konferencijose.  Tačiau galite siūlyti ir originaliais idėjas. Bet kuriuo atveju rekomenduojame apsispręsti kuo anksčiau ir pasirinktą tyrimą nuosekliai vykdyti  dvejus metus.  

 

 

KARTOGRAFIJOS IR GEOINFORMATIKOS KATEDROS SIŪLOMOS TEMATIKOS

 

TEMINIS KARTOGRAFAVIMAS. Įvairių sričių informacijos pateikimas žemėlapiais ir atlasais, interneto žemėlapiais. Kartografinių produktų projektai. Valstybės duomenų rinkinių vizualizavimo projektavimas. Kartografavimo metodų tyrimai, vertinimai, plėtra. Kartografinio apibendrinimo metodai. Klasifikavimas. Klasių suvokimas žemėlapiuose. Kartografinė semiotika ir stilistika. 
Dėstytojai: visi katedros dėstytojai
Lygmenys: bakalauro, magistro (tik inovatyvūs projektai ir kartografavimo metodų tyrimai) 

                        POTEMĖ:  KARTOGRAFINĖS ANIMACIJOS.  Įvairių temų animuotų žemėlapių sudarymas ir naudojimo tyrimai. Vadovė J.Vaitkevičienė. Lygmuo: bakalauro 

 

NUOTOLINIAI TYRIMAI. Ortofotografinių ir palydovinių vaizdų, lazerinio skenavimo ir kitų nuotoliniu būdu gaunamų duomenų tyrimas, analizės metodai, taikymo įvairiose srityse metodikos.  Teritorijų ir objektų savybių  nustatymas ir vertinimas naudojant nuotolinių tyrimų medžiagą. 
Dėstytojai: doc. dr. L. Bevainis,  dr. D. Ovodas, dr. K. Papšys.
Lygmenys: bakalauro, magistro 

 

 

ERDVINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ. Įvairių sričių reiškinių sklaidos ir dinamikos erdvėje  analizė, teritorijų tinkamumo vertinimas, alokacijos, tinklų projektavimo uždaviniai. Analizės rezultatų vaizdavimas žemėlapiuose.  
Dėstytojai: dr. K. Papšys,  doc. dr. L. Bevainis,  dr. J.Vaitkevičienė, N. Mačiulevičiūtė-Turlienė, L. Šutinienė
Lygmenys: bakalauro, magistro 

                        POTEMĖ: NUSIKALSTAMUMO LIETUVOJE TYRIMAI. Tyrimai ir kartografavimas remiantis Lietuvos policijos registruotų įvykių duomenimis. GIS ir kartografiniai tyrimai – nusikalstamumo indikatoriai teritorijoje, nesaugumo jausmas viešose erdvėse, dinamikos vaizdavimas, rajonavimas, Covid-19 pandemijos įtaka įvykių sklaidai, palyginimas su užsienio šalimis. Vadovė G.Beconytė. 

 

 

ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪRA (EII). Lietuvos EII raida ir poveikis. Organizacinės geografinės informacijos sistemos, jų brandos tyrimai ir vertinimas. ES šalių geoportalų tyrimai ir vertinimas.  Geoportal.lt naudojimo tyrimas ir vertinimas. Erdvinių duomenų atvėrimas, saugumo, autorių teisių problemos. 
Dėstytojai: prof. dr. G.Beconytė, dr. A.Balčiūnas, E. Rožanskas
Lygmenys: bakalauro, magistro 

 

 

ERDVINIŲ DUOMENŲ BAZIŲ PROJEKTAVIMAS IR KŪRIMAS. Duomenų skaitmeninimas, generalizavimas, kartografinės rekonstrukcijos. Įvairių sričių duomenų tvarkymo, kaupimo ir dalijimosi metodikos. 
Dėstytojai: dr. A. Balčiūnas, dr. J.Vaitkevičienė, prof. dr. G.Beconytė
Lygmenys: bakalauro, magistro 

                        POTEMĖ:  PASTATŲ GIS.  Pastatų vidaus GIS duomenų bazės ir žemėlapiai (angl. indoor GIS). Vadovė J.Vaitkevičienė. Lygmuo: bakalauro 

 

 

VAIZDUOTĖS IR NEAPIBRĖŽTUMO KARTOGRAFIJA. Sąmonės žemėlapių tyrimai. Literatūros ir meno kūrinių geografinių nuorodų tyrimai ir kartografija. Neapibrėžtos, netikslios informacijos kartografinio perteikimo metodai.  
Dėstytojai:  prof. dr. G.Beconytė, dr. A. Balčiūnas, dr. J.Vaitkevičienė
Lygmenys: bakalauro, magistro 

                        POTEMĖ:  MITINIŲ BŪTYBIŲ KARTOGRAFIJA.  Atskirų teritorijų mitinių būtybių žemėlapiai. Pasaulio mitinių būtybių žemėlapio projektas. Paskirstytu būdu renkama erdvinė informacija (VGI – Volunteered Geographic Information).  Vadovė G.Beconytė. 

                        POTEMĖ:  SĄMONĖS ŽEMĖLAPIAI. Sąmonės žemėlapių ypatumų ir jų kaitos tyrimai naudojant tarptautinio vaikų žemėlapio konkurso kūrinių medžiagą. Simboliai, emocijos ir idėjos vaikų  kartografiniuose piešiniuose. Vadovė G.Beconytė. 

 

 

ŽEMĖLAPIŲ NAUDOJIMO TYRIMAI. Žemėlapių suvokimo, įsimenamumo, efektyvumo, patogumo naudoti, apkrovos tyrimai. Žemėlapių naudojimo įvairiose specifinėse grupėse ypatumai.  
Dėstytojai: dr. A. Balčiūnas, doc. A. Bautrėnas, prof. dr. G.Beconytė, prof. dr. A. Česnulevičius, L. Šutinienė, dr. J.Vaitkevičienė, 
Lygmenys: bakalauro, magistro 

                        POTEMĖ: AKIŲ JUDESIŲ SEKIMO TECHNOLOGIJOS TAIKYMAS KARTOGRAFIJOJE. Akių judesių tyrimų metodų taikymas tiriant žemėlapio suvokimo ir pažinimo procesus. Eksperimentiniai kartografiniai tyrimai taikant akių judesių sekimą. Vadovė L.Šutinienė. Lygmuo: bakalauro