GIS&T BoK

Kartografijos centro mokslininkai kartu su dar 25 valstybių partneriais 2014–2016 metais dalyvauja tarptautiniame projekte GIN2K .  Šiuo projektu Europoje formuojama geografinės informacijos mokslo ir technologijų (angl. GIS&T) profesinių žinių visuma (angl. Body of Knowledge, trumpinama BoK).

 

Projekto tikslas – sukurti gaires, pagal kurias būtų galima derinti šios srities universitetinių ir profesinių studijų programų turinį su realiais darbo rinkos poreikiais.   Naudojame 2006 metais JAV parengtą GIS&T BoK, kurį siekiame suderinti su naujausiomis GIS technologijų plėtros tendencijomis ir Europos GIS&T sektoriaus specifika. Tam reikia peržiūrėti jau apibrėžtas žinių sritis (angl. Knowledge Area), modulius ir temas, susijusias su pagrindinėmis srities sąvokomis. Bus sukurta elektroninė dinamiška sistema su įrankiais formuoti studijų programoms.   Projekto metu atlikti GIS&T rinkos paklausos ir studijų pasiūlos tyrimai, kurių rezultatai džiugina – tokių specialistų poreikis yra visoje Europoje ir aiškiai matoma jo didėjimo tendencija. Vienas iš projekto rezultatų – rekomenduojami specialistų kompetencijų rinkiniai (pareigybių profiliai), kurių naudojimas padės išvengti vis dar pasitaikančių nesusipratimų, kai darbdaviai iškelia neadekvačius reikalavimus, o galimi pretendentai jų tiksliai nesupranta.   Darbo rinkos poreikių tyrimo išvados paremtos 435 Europos organizacijų atsakymais į projekto anketas:

 

  • Ne visos amerikiečių BoK kompetencijos buvo paminėtos kaip svarbios. Svarbiausios įvardintos  GIS&T žinių sritys yra „Geografiniai duomenys“ ir „Kartografija ir vizualizavimas“. Kaip mažiausiai reikšminga sritis įvardinta „Geografiniai skaičiavimai“ (angl. „Geocomputation“)
  • Pastebėta, kad trys pagrindiniai GIS&T sektoriai – viešojo administravimo, verslo ir akademinis – GIS&T žinių sritis vertino labai panašiai, nors būdingos specialistų veiklos ir užduotys šiuose sektoriuose skiriasi.
  • Aukštesnio išsilavinimo respondentai linkę aukščiau vertinti visų BoK kompetencijų poreikį.
  • Įvardintos temos, kurių esamas  GIS&T BoK pakankamai nepadengia – GIS projektų vadyba, Interneto GIS, erdvinių duomenų infrastruktūros, duomenų gavyba, „dideli“ duomenys, išplėstoji realybė ir kt.

 

  Studijų pasiūlos tyrimo išvados paremtos 234 Europos mokslo ir mokymo įstaigų iš 28 šalių atsakymais į projekto anketas:

 

  • Europoje identifikuota 570 GIS&T srities kursų, iš kurių 427 2016 metų pradžioje buvo dėstomi, o dar 143 numatyta pradėti artimoje ateityje. Dauguma kursų yra iki 11 ECTS apimties, t.y., apima nuo 4 dienų iki 7 savaičių.  Dauguma kursų yra 5 ECTS (140 valandų) apimties ir dėstomi bakalauro ar magistro lygmenyje (EQF5–6 ir EQF7)
  • Siūlomi kursai geriausiai atspindi  žinių sritis „Analitiniai metodai“, „Geografiniai duomenys“ ir  „Kartografija ir vizualizavimas“. Planuojami kursai geriausiai atspindi šias žinių sritis: „Duomenų modeliavimas“, „Geografiniai duomenys“ ir  „Analitiniai metodai“.
  • Tyrimas parodė, kad net 54% respondentų nežinojo apie egzistuojantį BoK. Dar 18% žinojo, tačiau jo nenaudojo. 28% praktiškai naudojosi JAV parengtu BoK. Keletas respondentų nurodė, kad šis BoK neatitinka jų praktinių poreikių.
  • Įvardintos aktualios temos, kurių esamas BoK  neapima: el. paslaugos (angl. web services), duomenų gavybos technologijos, taškų debesų (angl. point cloud) analizė, programavimas Python, UML, XML, kokybinės GIS ir atviro kodo programinė įranga.

 

 

  Su išsamia abiejų tyrimų ataskaita galima susipažinti čia.  

 

  Projekto pristatymo skaidrės.  

 

Vilniaus universiteto Kartografijos magistro ir naujoji Kartografijos ir GIS bakalauro studijų programos yra suderintos su GIS&T BoK, o taip pat atspindi  beveik visas temas, kurias respondentai įvardijo kaip trūkstamas.