Mokslo leidiniai

Knygos

 

Chomskis, Vaclovas. 1613 m. Lietuvos žemėlapis. Jo analizė ir vertinimas Lietuvos kartografinio vaizdo raidoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.

Gudelis D. 2015. Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų struktūros ypatumai. Vilnius

 

  Apgintos disertacijos:

  • Albinas Pilipaitis. Kultūros paminklų fotogrametrinės inventorizacijos metodų sudarymas ir tyrimas. 1989 04 29, Maskva, Geodezijos, kartografijos ir aeronuotraukos institutas
  • Petras Gaučas. Etnolingvistinė Rytų Lietuvos gyventojų raida XVII a. antrojoje pusėje – 1939 m. (Istorinė-geografinė analizė). 1997 06 14, Vilnius, Vilniaus universitetas
  • Giedrė Beconytė. Teminės kartografijos informacinių sistemų kūrimo metodologija (Lietuvos Nacionalinio Atlaso pavyzdžiu) . 2000 07 03, Vilnius, Vilniaus universitetas
  • Artūras Bautrėnas. Kartografinio vaizdo optimizavimas teminėje kartografijoje. 2002 12 13, Vilnius, Vilniaus universitetas
  • Jelena Vaitkevičienė. Geografinių informacinių sistemų taikymas specialiosios paskirties žemėlapių sudarymo ir analizės metodikos optimizavimui (navigacinių žemėlapių pavyzdžiu). 2005-12-02. Vilnius, Vilniaus universitetas
  • Linas Bevainis. Analoginių ir skaitmeninių edukacinių žemėlapių kartografinio vaizdo analizė ir vertinimas (grafinės ir informacinės apkrovos pagrindu). 2011 06 03, Vilnius, Vilniaus universitetas
  • Donatas Ovodas. Karinių aeronavigacinių žemėlapių optimizavimas (Fizinė geografija 06 P). 2012 12 17, Vilnius, Vilniaus universitetas
  • Kęstutis Papšys. Ekstremalių įvykių rizikos vertinimo kartografinės informacijos sistemos kūrimo metodologija (Fizinė geografija 06 P). Vilniaus universitetas. Apginta 2013 m. vasario 15 d. http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/d-db/3010 
  • Inga Ročiūtė Žalalienė.  Kartografinių ženklų sistemų standartizacijos problema (Lietuvos geografinių ir istorinių edukacinių atlasų pavyzdžiu (Fizinė geografija 06 P). Vilniaus universitetas. Apginta 2014m. gegužės 23 d.
  • Andrius Balčiūnas. Interaktyvių interneto žemėlapių funkcionalumo tyrimų metodologija (Fizinė geografija 06 P). Vilniaus universitetas. Apginta 2014m. gruodžio 12 d. http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/d-db/3848/p3910.html