Nepublikuoti žemėlapiai

Žemėlapiai, sudaryti vykdant mokslo tyrimus, nepublikuoti.

Maps, compiled as results of ongoing research, unpublished

 

Gyventojų tankumo iškreipčių žemėlapiai (lyginant su 1×1 km gardele).
Population density distortion maps (compared with 1×1 km grid)

 

Seniūnijų žemėlapis
Iskreiptys_seniunijos

 

 

Savivaldybių žemėlapis
Iskreiptys_savivaldybes