Projektų vadybos pagrindai

GIEDRĖ BECONYTĖ


Mokomoji knyga

Vilnius 2017

 

PM_WebCover

Atsisiųsti

 

Aprobuota VU Chemijos ir geomokslų fakulteto tarybos 2017 m. balandžio … d.

 

Recenzavo:

Doc. dr. Aušra Kumetaitienė
Dr. Jurgita Rimkuvienė, PMP

 

ISBN


Santrauka

 

Knygoje pateikiamos pagrindinės projektų vadybos sąvokos, profesinių žinių visumą aprašančio tarptautiniu mastu pripažinto standarto komentarai su pavyzdžiais iš geografinės informacijos bei kartografijos projektų vadybos. Pristatomi pagrindiniai projektų vadybos metodai, aprašomi projektų vadybos procesų tipai ir grupės, vadybos žinių sritys ir jų sąveika.

 

© Giedrė Beconytė, 2017.
© Vilniaus universitetas, 2017