Studijų leidiniai

Naujausios metodinės priemonės, parengtos katedros darbuotojų.

Visą metodinę medžiagą galite rasti prie atitinkamų  kursų VU VMA sistemos aplinkoje: emokymai.vu.lt