Duomenų bazių projektavimas

GIEDRĖ BECONYTĖ


Mokomoji knyga

Vilnius 2012 (su papildymais)

 

 

CoverImg

Atsisiųsti

duomenų bazės pavyzdys

 

Aprobuota VU Gamtos mokslų fakulteto tarybos 2012 m. rugsėjo 18 d.

Recenzavo:
Prof. habil. dr. Eimuntas Paršeliūnas
Doc. dr. Antanas Brazauskas

Doc. dr. Olga Suboč
Dr. Albertas Šermokas

 

ISBN 978-609-459-105-1


Santrauka

 

Šiais laikais praktiškai bet kurios srities specialistui keliami dideli reikalavimai. Jis privalo išmanyti informacines technologijas, dokumentų rengimo taisykles, turėti sistemų projektavimo bei projektų valdymo žinių. Deja, tokios žinios sistemiškai pateikiamos tik nedaugelio specialybių studijų programose. Srityse, kuriose tvarkoma ir naudojama geografinė informacija, sudaromi žemėlapiai, akivaizdus dar didesnis kompetencijų poreikis – jų specialistai turi būti susipažinę ir su geodezija, geografija, kartografija. O kartografija šiandien – tai ne tik žemėlapių ir atlasų sudarymas bei parengimas spaudai, bet ir interaktyvių žemėlapių bei žemėlapių paslaugų Internete kūrimas ir nuolatinis palaikymas, t.y., darbas su geografinių duomenų bazėmis ir jų vaizdais – skaitmeniniais žemėlapiais. Pirmasis šios knygos variantas buvo skirtas būtent kartografijos specialybės studentams, tačiau keleto metų dėstymo patirtis rodo, kad bendrosios žinios apie duomenų modeliavimą, duomenų bazių sudarymą ir jų valdymo principus yra naudingos kiekvienam. Todėl dabartinis tekstas yra išplėstas ir orientuotas ne tik į kartografų, bet ir kitų aplinkos, geografinės informacijos mokslų poreikius.

 

Knygoje išdėstyta medžiaga apima vieną svarbiausių informatikos aspektų – duomenų bazes, jų projektavimo principus ir teisingą naudojimą. Nors tai nėra knyga apie geografinių duomenų bazes, ji suteikia pagrindines žinias, kurios leidžia lengvai suprasti ir įsigilinti į bet kokių duomenų bazių, tarp jų ir geografinių, specifiką.

 

Duomenų bazių projektavimas yra svarbi informacijos valdymo dalis bet kokiuose projektuose, todėl gautos žinios ir įsisavinta technologija (reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos projektavimas ir kūrimas MS Access programų sistemos pavyzdžiu) bus naudinga tolesnėse studijose ir praktiniame darbe. Perskaitę šią knygą studentai turės išsamų supratimą apie reliacinį duomenų modelį, mokės sukurti savo reliacinę duomenų bazę pagal sudarytą koncepcinį modelį, ją sutvarkyti, optimizuoti, suformuluoti nesudėtingas užklausas matematiškai, jas užrašyti SQL kalba ir įvykdyti. Išdėstyta medžiaga apima tarpusavyje susijusias temas, kurių kiekvienai skirta po vieną skyrių. Kai kuriuose skyriuose minimi dalykai, išdėstyti tolesniuose skyriuose, kur apie juos galima paskaityti plačiau. Tais atvejais, kai tai nėra akivaizdu, tekste yra nuorodos į atitinkamą knygos vietą.

 

 

© Giedrė Beconytė, 2016.
© Vilniaus universitetas, 2012