Metinis mokslinis pranešimas

Koordinuojantis – prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius

 

Dalyko tikslas – gilinimasis į kartografijos problemas, tinkamų savarankiško mokslo tiriamo darbo gebėjimų ugdymas, gebėjimų vykdyti mokslinių publikacijų analizę ugdymas, gebėjimų analizuoti gamtos ir visuomenės reiškinius bei kartografinio analizės rezultatų pateikimo ugdymas, gebėjimų formuluoti apibendrinimus ir išvadas ugdymas.

 

Dalyko aprašas – atsisiųsti.

 

Dalyko paskaitų prezentacijų rinkinys – atsisiųsti.