Matematinė kartografija

Dėstytojas – prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius

 

Dalyko tikslas – suteikti magistrams bazinių žinių apie matematinius žemėlapių elementus, jų konstravimo principus bei grafinio vaizdo transformacijas perkeliant jį nuo sferinio paviršiaus į plokštumą. Formuojami studentų gebėjimai: erdvinio ir plokščio vaizdo skirtingumo suvokimas, vaizdo transformacijų analizė, vaizdo kūrimas sferiniame paviršiuje ir plokštumoje, įvairių kartografinių projekcijų projektavimas ir kartografinių tinklų kūrimas.

 

Dalyko aprašas – atsisiųsti.

 

Dalyko paskaitų prezentacijų rinkinys – atsisiųsti.