Magistro studijų struktūra

Kartografijos magistro studijų programoje dėstomi dalykai  

 

I semestras

 • Mokslinių tyrimų metodologija
 • Kartologija
 • Duomenų bazių projektavimas
 • Erdvinių duomenų sistemų taikomasis programavimas
 • Topografiniai žemėlapiai

 

II semestras

 • Kartografinės informacijos valdymas
 • Kartografinės komunikacijos pagrindai
 • Nuotolinis kartografavimas
 • Metinis mokslinis pranešimas
 • Pasirenkamasis dalykas
  • GIS modeliai
  • Specialiosios paskirties žemėlapiai

 

III semestras

 • Matematinė kartografija
 • GIS metodologija ir taikymai
 • Žemėlapių publikavimo technologijos
 • Žemėlapių sudarymo metodologija
 • Pasirenkamasis dalykas
  • Kartografinės informacijos sklaida internete
  • Žemėlapių naršyklės ir elektroninės paslaugos

 

IV semestras

 • Magistro seminaras
 • Magistro darbo rengimas ir gynimas

 

 

 Mokslo tiriamasis darbas vykdomas visus 4 semestrus.  Pirmaisiais metais pristatomas atliktas mokslinis darbas, kuris paprastai būna magistro mokslinio darbo dalis ar etapas.   Studijų metu daroma keletas praktinių projektų, kurių metu išmokstama sudaryti įvairius žemėlapius savarankiškai ir dirbant komandoje.   Susipažinkite su 2010–2011 m. savianalizės studija – 2010–2011 m. savianalizės dokumentas.