Esybių-ryšių modeliavimo modulis

2023–2024 m. vykdyta VU edukacinė iniciatyva

 

Nuo 2023 m. balandžio iki 2024 m. kovo vykdytos Vilniaus universiteto edukacinės iniciatyvos „Esybių-ryšių modeliavimo modulio įtraukimas į Loginių metodų kursą“ tikslas – suteikti Kartografijos ir GIS bakalauro programos studentams daugiau į informacijos modeliavimo  uždavinių sprendimą orientuotų kompetencijų.  taip padidinant studijų vertę. To siekiant parengta mokomoji knyga „Esybių ryšių modeliavimas“, o  programoje dėstomas kursą Loginiai metodai papildytas inovatyviu ir įtraukiančiu 16 val. apimties esybių-ryšių modeliavimo moduliu. 

 

Iniciatyvos autorė prof. dr. Giedrė Beconytė

 

Iniciatyvos metu sukurta ir dėstant išbandyta medžiaga

 

  • Mokomoji knyga „Esybių-ryšių modeliavimas“ (2024 m. versija bus nuolat tobulinama)

platinama pagal CC BY 4.0 ( Priskyrimas – Nekomercinis naudojimas).

 

Atsisiųsti PDF formatu

 

 

  • Virtualaus kurso „Loginiai metodai“ trijų temų medžiaga

Sukurta mokymo medžiaga (užduotys, nuorodos, papildoma literatūra ir vaizdo įrašai, pavyzdžiai) gali būti naudojama įvairiuose VU VMA kursuose:

 

  1. Modeliavimas – bendras įvadas į semantinį modeliavimą
  2. Aibės ir loginės klasės – pagrindinės semantiniam modeliavimui reikalingos žinios apie klaes, klasifikavimą ir operacionalizavimą.
  3. Esybių ryšių modeliavimas – konkrečios semantinio modeliavimo technikos, naudojamos duomenų bazių projektavimui, pristatymas.

 

2023 m. rudens semestrą dėstyto kurso „Loginiai metodai“ aplinka VU VMA.

 

Yra parengtos 1 sp. l. apimties gairės dėstytojams, kurias galima pasiekti virtualaus kurso aplinkoje arba gauti  iš autorės.  

 

Iniciatyvos pristatymas (skaidrės)

 

Iniciatyva kompleksinė – parengta medžiaga gali būti lanksčiai pritaikyta skirtinguose studijų lygmenyse. 

Visose temose numatytos individualios ir grupinės užduotys,  taip pat svarstymai ir kritika grupėse taip skatinant studentų kūrybiškumą ir ugdant darbo komandoje gebėjimus. Viena iš užduočių leidžia laisvai individualiai pasirinkti modeliuojamą duomenų sritį – taip įgytos modeliavimo žinios ir gebėjimai gali būti pritaikyti studento atliekamame moksliniame tyrime. 

 

Iniciatyvos rezultatų integravimas studijų programose

 

Kartografijos ir GIS bakalauro studijų programoje: parengta mokomoji knyga ir virtualaus kurso medžiaga visiškai atitinka  dėstomo kurso „Loginiai metodai“ turinį. Atitinkamai pakoreguotas dalyko aprašas. 

Kartografijos magistro studijų programoje: Mokomoji  knyga  gali būti naudojama kaip papildoma dalykų „Duomenų bazių projektavimas“, „Kartografinių ir GIS projektų vadyba“, „Kartografinės komunikacijos pagrindai“, „Mokslinių tyrimų metodologija“, „Magistro seminaras“ medžiaga. Ji turėtų būti ypač naudonga studentams, bakalauro studijų metu neišklausiusiems „Loginių metodų“ kurso. 

Kitose studijų programose:  visur, kur reikia informacijos analizės, loginio sisteminimo, duomenų bazių projektavimo žinių ir įgūdžių.