Studijų tobulinimo iniciatyvos

Katedros darbuotojų ir partnerių iniciatyvos tobulinant studijų programas ir metodinę nedžiagą.