Geografinių duomenų tvarkymas

2023 m. VU edukacinė iniciatyva

 

2022 rugsėjį – 2023 m. rugpjūtį įgyvendintos Vilniaus universiteto edukacinės iniciatyvos „Geografinių duomenų tvarkymas – eksperimentai ir kūrybiniai iššūkiai“ tikslas:   papildyti vykdomos studijų programos Kartografija ir GIS (bakalauro) kursų turinį, iš esmės atnaujinant ir susisteminant kursų „Geografinių duomenų redagavimas“  bei „Kartografinė generalizacija“ metodinę medžiagą bei parengiant naujus  kūrybinių, įtraukiančių užduočių paketus abiems kursams

 

Iniciatyvos autorė – Jelena Vaitkevičienė

 

Iniciatyvos metu sukurta ir dėstant išbandyta medžiaga

Virtualių kursų „Geografinių duomenų redagavimasir  Kartografinė generalizacija“ medžiaga

Sukurta mokymo medžiaga (užduotys, nuorodos, papildoma literatūra ir vaizdo įrašai, pavyzdžiai). 

 

Nuo 2022 m. rugsėjo iki 2023 m. rugpjūčio mėn. buvo kuriama, išbandoma ir tobulinama  virtualių VMA kursų medžiaga, pristatanti ir VMA kursus (tikslus, aprašus, struktūrą, informacinius šaltinius, studijų, vertinimo metodus), ir erdvinius duomenis, skirtus praktiniams užsiėmimams, ir užduočių aprašymus bei metodinę medžiagą. VMA kursais siekiama paskatinti studentus ne tik taikyti išmoktus GIS redagavimo ir generalizavimo įrankius, bet ir suprasti atskirų įrankių taikymo ribojimus, pavojus ir galimybes, nebijoti klysti ir eksperimentuoti keičiant įrankių parametrus, įgyti gebėjimų spręsti technines problemas savarankiškai ieškant atsakymų interneto forumuose ar diskutuojant grupėse. Nors VMA kursai orientuoti į komercinės GIS programinės įrangos taikymą, tačiau praktiniai darbai gali būti atlikti ir naudojant atviro kodo GIS. Leidžiamu programinės įrangos pasirinkimu plečiamas ir studentų akiratis, supratimas, kad sekti pokyčius ir mokytis reikia visą gyvenimą, o visiems sprendimams galimos kelios alternatyvos.

 

Iniciatyvos pristatymas