Erdvinės informacijos infrastruktūra

2022 m. VU edukacinė iniciatyva

 

2021 gruodį – 2022 m. gruodį įgyvendintos Vilniaus universiteto edukacinės iniciatyvos „Erdvinės informacijos infrastruktūra – geografija ir IT darniai plėtrai“ tikslas:  kokybiškai papildyti esamų studijų programų Kartografija (magistro) ir Kartografija ir GIS (bakalauro) kursų turinį, sukurti kurso „Geografinės informacijos etika ir teisė“ medžiagą, pasiekti didesnio studentų pasitenkinimo studijomis bei geresnių gebėjimų savarankiškai priimti sprendimus.

 

Iniciatyvos autoriai:

Prof. dr. Giedrė Beconytė
Dr. Andrius Balčiūnas

 

Iniciatyvos metu sukurta ir dėstant išbandyta medžiaga

 

  • Mokomoji knyga „Erdvinės informacijos infrastruktūra“

platinama pagal CC BY 4.0 ( Priskyrimas – Nekomercinis naudojimas).

Atsisiųsti PDF formatu

 

  • Virtualaus kurso „Erdvinės informacijos infrastruktūra“ medžiaga

Sukurta mokymo edžiaga (užduotys, nuorodos, papildoma literatūra ir vaizdo įrašai, pavyzdžiai) naudojama įvairiuose VU VMA kursuose. 

2022 m. pavasario semestrą dėstyto kurso „Geografinės informacijos etika ir teisė“ aplinka VU VMA.

 

  • Erdvinių duomenų dalijimosi  laboratorija, pagrįsta atviro kodo technologijomis.

Erdvinių duomenų dalijimosi laboratorija (EDDL) – tai interneto GIS sprendimų architektūra, leidžianti publikuoti prieigą prie erdvinių duomenų ir žemėlapių. 

Geomokslų instituto EDDL geoportalas

 

Architektūrinis GIS laboratorijos sprendimas remiasi Kartografijos magistro ir Kartografijos ir GIS bakalauro studijų programų GIS, duomenų bazių projektavimui ir programavimui skirtuose kursuose pristatomomis technologijomis. Technologinė laboratorija yra ir kursų, kuriuose kalbama apie interneto žemėlapius,  eksperimentinė aplinka: joje galima vykdyti praktines erdvinių duomenų valdymo ir publikavimo internete užduotis, publikuoti mokslinių darbų metu parengtus erdvinius duomenis, teikti šiuos duomenis suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Vadovautasi atviros prieigos koncepcija, t. y. sukurta aplinka ne tik EII duomenų valdymo technologiniams procesams pristatyti, bet ir įtraukiant šios laboratorijos sprendimų naudojimo, plėtros, priežiūros veiklas į studijų praktines užduotis

 

Iniciatyvos pristatymas 

 

Iniciatyva kompleksinė – parengta medžiaga gali būti lanksčiai pritaikyta skirtinguose studijų lygmenyse. Mokymo medžiaga bus, iš vienos pusės, vientisa, apimanti visas numatytas temas; iš kitos pusės – skirtingų lygmenų dalys bus skirtingai pažymėtos, kad būtų galima nuosekliai pereiti nuo žemesnio prie aukštesnio lygmens gebėjimų ugdymo. Pavyzdžiui, erdvinių duomenų mainų  tarp organizacijų tema gali būti aptariama tik bendrai bruožais, orientuojantis į eilinį naudotoją; pagrindiniame bakalauro programos kurse – pristatomi pagrindiniai organizaciniai duomenų mainų aspektai, apžvelgiami technologiniai sprendimai ir pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kurių pagrindu  imituojami procesai; magistro programos kursuose – keliami probleminiai klausimai, atliekama kritinė pavyzdžių analizė, naudojant technologinę laboratoriją kuriami realūs produktai, orientuojamasi į tarptautiškumą, duomenų mainų poreikio ekspertinį vertinimą ir konkrečių sričių erdvinių duomenų politikos iššūkius.   

Visuose kursuose dalis užduočių yra kūrybinės, dalis – grupinės, taip skatinant studentų kūrybiškumą ir ugdant darbo komandoje gebėjimus. Numatytas laisvas individualus erdvinių duomenų srities (pavyzdžiui, aplinkosauga, žemės ūkis, transporto tinklai, gyventojai, visuomenės sveikata, nusikalstamumas ar kt.)  pasirinkimas – taip užtikrinamas lankstumas ir sąsaja su konkrečia studento mokslinių tyrimų (ar profesinės veiklos) sritimi.

 

Iniciatyvos rezultatų integravimas studijų programose

 

Kartografijos ir GIS bakalauro studijų programoje: mokomoji knyga ir interaktyvaus kurso „Erdvinės informacijos infrastruktūra“ medžiagos dalis yra pagrindinė studijų dalyko „Geografinės informacijos etika ir teisė“ medžiaga. Technologinės erdvinių duomenų dalijimosi  laboratorija, įtraukta  naudojimas įtrauktas į dalykų „Atviro kodo geografinės informacinės sistemos“ ir „Interneto technologijos ir geografinės informacijos sistemos“ turinį, 

Kartografijos magistro studijų programoje: Mokomosios knygos ir interaktyvaus kurso dalių „EII samprata“, „EII architektūra, „Geoportalai“, „EII raida“, „EII poveikis“) bei ir Technologinės erdvinių duomenų dalijimosi  laboratorijos naudojimas įtrauktas į dalykų „Duomenų bazių projektavimas“, „Kartografinių ir GIS projektų vadyba“, „Kartografinės komunikacijos pagrindai“, „Teminių žemėlapių sudarymo metodologija“ „Žemėlapių naršyklės ir elektroninės paslaugos“ turinį, parengti šių dalykų aprašų papildymai, kurie po dėstytojų atliktos revizijos bus pateikti svarstyti ir tvirtinti Studijų programos komitetui.