Studijų dalykai

Susipažinkite su bakalauro programos privalomaisiais dalykais. Be jų, programoje nuo 4 semestro numatyti pasirenkamieji dalykai bei Bendrųjų universitetinių studijų dalykai.

Pasvirusiu šriftu išskirti dalykai, kuriuos nuo 2023/2024 m.m. numatyta atlaisvinti individualiam pasirinkimui. 

 

Kursų apžvalga (skaidrės)

 

1 rudens semestras 

Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 I/II d.

Bendroji geologija 

Įvadas į kartografiją ir geografinės informacijos sistemas

Kartografijos pagrindai

Kompiuterinės grafikos sistemos

Matematika

 

2 pavasario semestras

Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 II/II d.

Geodezijos ir topografijos pagrindai

Geomorfologija

GIS pagrindai

Mokomoji praktika (geodezijos ir topografijos)

Pasaulio visuomeninės sistemos

 

3 rudens semestras

Atviro kodo geografinės informacinės sistemos

Gamtinės Žemės sistemos

Hidrologijos pagrindai

Meteorologijos pagrindai

Programavimo ir duomenų analizės įvadas

Teminė kartografija

 

4 pavasario semestras

Geografinių duomenų redagavimas

Kursinis darbas

Matematinės statistikos metodai gamtos moksluose

Mokomoji praktika (kartografijos)

 

5 rudens semestras

Loginiai metodai

Aerometodai

Lietuvos vandenų geografija

Pedologija

 

6 pavasario semestras

Interneto technologijos ir geografinės informacijos sistemos

Kursinis darbas

Žemėtvarka ir kadastrai

 

7 rudens semestras

Erdvės komponentų analizė taikant geografines informacijos sistemas

Kartografinė generalizacija

Profesinė praktika

Specialios paskirties žemėlapiai

Žemėlapių kūrimas su GIS

 

8 pavasario semestras

Bakalauro baigiamasis darbas 

Erdvinių vaizdų analizė

Geografinės informacijos etika ir teisė

Modernioji kartografija