Atlasai

Kartografijos centre rengiami moksliniai ir edukacinės paskirties atlasai. Svarbiausias ilgalaikis mokslinis projektas – Lietuvos nacionalinis atlasas. Jau išleisti du jo tomai. Būtina paminėti ir jo pirmtaką – Lietuvos TSR atlasą, 1981 metais išleistą Minske.

 

Kartografijos centro parengti ir išleisti atlasai:

 

1. Lietuvos geografijos atlasas. IX klasei. Spindulys, 1996 ISBN 9986-508-39-8

2. Pasaulio atlasas. Lietuva. 9 klasei. Vilnius: Pradai, 1999. ISBN 9955-401-07-9

3. Pasaulio atlasas. Ekonominė ir socialinė geografija. 10 klasei. Vilnius: Pradai, 1999. ISBN 9955-401-08-7

4. Lietuvos istorijos atlasas. Vilnius: Vaga, 2001. ISBN 5-415-01577-9

5. Visuotinės istorijos atlasas mokykloms. Kaunas: Šviesa, 2004. ISBN 5-430-03984-5

6. Lietuvos geografijos atlasas. Mokomoji kompiuterinė priemonė. Vilnius: Infrorastras, 2005

7. Bendrosios geografijos atlasas mokykloms. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5-430-04123-8

8. Pasaulio pažinimo atlasas. II–IV klasei. Kaunas: Šviesa, 2006. ISBN 5-430-04470-9

9. Lietuva, Europa, Pasaulis. Geografijos atlasas IX–X klasei. Kaunas: Šviesa, 2007. ISBN 978-5-430-04881-5

10. MŪSŲ DAUG – PASAULIS VIENAS. Geografijos atlasas. VI klasei. Serija „Šok“. Kaunas: Šviesa, 2008. ISBN 978-5-430-05155-6

11. Pasaules ģeogrāfijas atlants skolai. Riga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. ISBN 987-9984-40-603-9

12. Vēstures atlants skolām. Riga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. ISBN 987-9984-40-144-7

13. Geografija. Atlasas VII–VIII klasei. Serija „Šok“. Kaunas: Šviesa, 2011. ISBN 978-5-430-055571-4

14. Visuotinės istorijos atlasas mokykloms. Kaunas: Šviesa, 2013. ISBN 978-5-430-06073-2

15. Lietuvos nacionalinis atlasas. I tomas. Vilnius: Petro ofsetas, 2014. ISBN 978-609-420-405-0

16. Lietuvos nacionalinis atlasas. II tomas. Vilnius: Petro ofsetas, 2015. ISBN 978-609-420-481-4