Žemėlapiai įvairiems leidiniams

Svarbiausias leidinys, kuriam Kartografijos centro darbuotojai parengė šimtus žemėlapių, yra Visuotinė lietuvių enciklopedija, kurią  2001–2014 m. leido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Enciklopediją sudaro  I–XXV ir Papildymų tomai. Teminių žemėlapių įvairovė labai didelė – nuo pasaulio istorijos iki Lietuvos apskričių žemėlapių.

 

Kartografijos centro žemėlapiai knygose (chronologine tvarka):

 

 

1. Vaitiekūnas, Stasys; Valančienė, Elena. Lietuvos geografija. Vadovėlis IX klasei. Vilnius: Alma litera, 1998. ISBN 9986-02-624-5

2. Gudavičius, Edvardas. Lietuvos istorija. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. ISBN 9986-39-112-3

3. Lingė, Petras. Pasaulio pramonės apžvalga. Vilnius: Litimo, 2000. ISBN 9955-401-37-0

4. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Gatvių istorija. Vilnius: Charibdė, 2001. ISBN 9986-745-23-3

5. Kiaupa, Zigmantas. Lietuvos valstybės istorija. Vilnius: Baltos lankos, 2004. ISBN 978-9955-58-463-6

6. Ader, Marija; Butautienė, Svetlana; Januškis, Vaidotas. Vadovėlis VII klasei. Kaunas: Šviesa, 2004. ISBN 5-430-03816-4

7. Paliušytė, Aistė. Lietuvių dailininkų žodynas XVI–XVIII a. I tomas. Vilnius, 2005. ISBN 9986-638-60-7

8. Ader, Marija; Butautienė, Svetlana; Januškis, Vaidotas. Vadovėlis VIII klasei. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5-430-04106-8

9. Lietuvos istorija. Geležies amžius. II tomas. Vilnius: Baltos lankos, 2007. ISBN 987-9955-23-061-8

10. Lietuvos istorija. Akmens amžius. I tomas. Vilnius: Baltos lankos, 2008. ISBN 987-9955-23-173-8

11. Bačkienė, Rima; Januškis, Vaidotas; Pundienė, Vilma. Vadovėlis VII klasei. Pirmoji knyga. Serija „Šok“. Kaunas: Šviesa, 2009. ISBN 978-5-430-05421-2

12. Lietuvos istorija. Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia. VIII tomas 1 dalis. Vilnius: Baltos lankos, 2011. ISBN 978-9955-23-463-0

13. Paliušytė, Aistė; Vaišvilaitė, Irena. Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Vilnius, 2012. ISBN 978-9955-868-58-3

14. Lietuvos istorija. Veržli naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529-1588 metais. V tomas. Vilnius: Baltos lankos, 2013. ISBN 978-9955-23-680-1

15. Visuotinė lietuvių enciklopedija. I–XXV tomai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2001–2014. ISBN 5-420-01486-6 (bendras)

16. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Papildomas tomas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015. ISBN 978-5-420-01754-8