Lietuvos nacionalinis atlasas

Lietuvos nacionalinis atlasas – svarbiausias ilgalaikis Kartografijos centro projektas, vykdomas nuo 1999 m. Atlaso pirmasis tomas išleistas 2015 metais. Tai yra unikalus kartografinis kūrinys, kuriame pirmą kartą po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje visapusiškai pristatyta mūsų Tėvynė, jos gamta. Tikime, kad sekančiuose atlaso tomuose bus pristatyta šalies istorija, visuomenės sankloda, jos ekonominė bei socialinė raida. Nacionalinis atlasas – tai enciklopedinio pobūdžio kūrinys, suteikiantis esminių žinių apie mūsų šalį.  

 

LNA_3  

 

2009 metais paminėtas Lietuvos vardo tūkstantmetis, 2018 metais bus minimas Lietuvos Respublikos šimtmetis. Šios dvi svarbios šaliai datos yra atskaitos taškai, parodantys, ko pasiekėme būdami Europos civilizacijos erdvėje bei kurdami ir puoselėdami savo Tėvynę. Visos šios pastangos labai aiškiai atsispindi Lietuvos nacionaliniame atlase.    

 

 

LNA0  

 

Šiame atlase esantys žemėlapiai pasižymi moksliniu išsamumu, kartografuotų reiškinių kompleksiškumu bei puikiu grafiniu vaizdu. Manome, kad Lietuvos nacionalinis atlasas užims prideramą vietą ir bus vertingas vykdant mokslinę, socialinę ir kultūrinę šalies raidos analizę bei visuomenės pažinimą. Atlasas skirtas visiems, kas siekia žinių, ypač jaunajai Lietuvos piliečių kartai.

 

  LNA1  

 

Pirmojo atlaso tomo žemėlapiai yra sugrupuoti į teminius skyrius. Stengtasi, kad jų išdėstymas nuosekliai atskleistų visą kartografuojamų reiškinių temos gilumą. Pagrindiniu atlaso žemėlapių masteliu yra 1:1 000 000. Šis mastelis, leidžia detaliai kartografuoti reiškinius, paplitusius visoje šalies teritorijoje. Bendresniems, mažiau detalizuotiems reiškiniams kartografuoti naudoti smulkesni 1:1 500 000; 1:2 000 000, 1:3 000 000 žemėlapių masteliai. Šalies administracinio suskirstymo pagrindu pasirinktos savivaldybių ribos, o kai kuriuose žemėlapiuose kartografuotos ir apskričių ribos. Hidrografinis ir kelių tinklas, gyvenvietės, politinės ir administracinės ribos, susietos su konkrečių žemėlapių masteliais, leido atskleisti kartografuotus reiškinius ir procesus.   Kiekvieno atlaso skyriaus pradžioje trumpai apibūdinama skyriaus tematika. Manome, kad šios įvadinės dalys leis atlaso skaitytojui geriau suvokti pristatomą temą. Glaustesne ir konkretesne tekstine informacija pradedamas kiekvienas žemėlapio lapas. Tokiu būdu siekta koncentruotai supažindinti skaitytojus su siauresniais nagrinėjamos temos aspektais.