Magistro darbai

Reikalavimai magistro darbams (Word formatu)

 

Kartografijos magistro programos studentų  baigiamųjų darbų temos

 

2018 m.  

 

Šlapynių sezoninės kaitos kartografavimas naudojant SAR vaizdus (Žuvinto ir Amalvo šlapynių pavyzdžiu)

Irena Ciparytė (vadovas dr. K. Papšys)

 

LiDAR taikymo archeologiniuose tyrimuose metodinė analizė ir optimizavimas

Irmina Kaminskaitė (vadovas dr. L. Bevainis)

 

Kartografinių modeliavimo metodų taikymas vertinant Kuršių nerijos kopų dinamiką

Jonas Kaminskas (vadovas dr. A. Bautrėnas)

 

Lietuvos gyventojų dazimetrinis kartografavimas

Dalia Klimavičiūtė (vadovė  prof. G. Beconytė)

 

Nesaugių vietų kartografavimo galimybių tyrimas, taikant informacijos rinkimo iš visuomenės metodus (Vilniaus miesto Naujamiesčio seniūnijos pavyzdžiu)

Laura Kurgonaitė (vadovė  prof. G. Beconytė)

 

Kalnabrūkšnių kūrimo automatizavimas

Marius Marma (vadovė  prof. G. Beconytė)

 

Augalų biocheminių rodiklių kartografavimo galimybių tyrimas, taikant nuotolinius tyrimus

Dovydas Rutkauskas (vadovas dr. K. Papšys)

 

Nusikalstamų veikų ir alkoholio pardavimo vietų teritorinio sąryšio kartografinė analizė Vilniaus mieste

Lukas Tubutis  (vadovas  dr. A. Balčiūnas)

 

                     

Automobilių stovėjimo aikštelių daugiabučių kvartaluose analizė ir plėtros optimizavimas (Panevėžio miesto pavyzdžiu)

Vilma Vanagaitė (vadovas dr. L. Bevainis)

                     

Turistinių dviračių maršrutų sudėtingumo vertinimo GIS technologijomis metodologija

Aurelija Rūta Viluckytė (vadovas  dr. A. Balčiūnas)

 

 

 

2017 m.  

 

Teminių žemėlapių informacijos įsisavinimo efektyvumo analizė analoginiuose ir interaktyviuose interneto žemėlapiuose

Ugnė Andriulaitytė (vadovas  dr. A. Balčiūnas)

Senųjų ir apleistų II pasaulinio karo karinės paskirties objektų kartografavimas

Jūratė Daukšienė (vadovas  dr. D. Ovodas, konsultantas dr. L. Bevainis)

Keleivių srautų kartografavimo ypatumai (tarptautinių maršrutų autobusais pavyzdžiu)

Virginija Jankauskaitė (vadovė  prof. G. Beconytė)

Kartografinių metodų taikymas Kuršių nerijos kopų paviršiaus pokyčių, 2015-2017 metais, įvertinimui

Audrius Kalesnikas (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Distancinių tyrimų taikymas nekilnojamųjų kultūros vertybių kartografavimui ir vizualizavimui

Dovydas Pajarskas (vadovas dr. L. Bevainis)

Elektroninių vandens turizmo žemėlapių informacinė struktūra

Julius Pašukonis (vadovas prof. habil. dr. A. Česnulevičius)

Spalvinio kartografinio vaizdo suvokimo analizė

Petrauskaitė Vaida (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Radaro šešėlinių zonų formavimosi uosto akvatorijoje GIS modeliavimo metodika

Pinkevičius Vėjas Mykolas (vadovė  prof. G. Beconytė)

Kauno marių potencialiai gausių žvejybos laimikių plotų kartografavimo metodikos sukūrimas

Sabaliauskas Bartas (vadovas prof. habil. dr. A. Česnulevičius)

Triukšmo sklaidos kartografavimo ir prognozavimo metodika

Sabaliauskienė Ligita (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Kartografinė Žiulio Verno kūrinių erdvės analizė

Skapaitė Raimonda (vadovė  prof. G. Beconytė)

Bepiločių orlaivių taikymo atodangų tyrimuose metodikos optimizavimas

Zmejevskis Lukas (vadovas dr. L. Bevainis)

 

 

2016 m.  

 

Reljefo generalizacijos metodologija (LIDAR duomenų pagrindu)

Agnė Damaševičiūtė (vadovas prof. habil. dr. A. Česnulevičius)

Sklypų kartografavimo bepiločiais orlaiviais metodų optimizavimas ir tikslumo vertinimas

Juozas Jankauskas (vadovas  doc. A. Bautrėnas)

Lietuvos-Baltarusijos sienos kaitos po II pasaulinio karo kartografinė analizė

Ramunė Jurgelevičiūtė (vadovas  dr. L. Bevainis)

Automatinio vandens telkinių išskyrimo optimizavimo ir tikslumo vertinimo metodika

Edvinas Kaluginas (vadovas  doc. A. Bautrėnas)

Erdvinės statistikos metodų taikymas medicinos geografiniuose tyrimuose (sergamumo cukriniu diabetu pavyzdžiu)

Erika Kizalaitė (vadovas  dr.  R. Tučas)

Stambaus mastelio topografinių erdvinių duomenų kaupimo, saugojimo bei keitimosi analizė

Giedrius Statkevičius (vadovas  dr.  A. Balčiūnas)

Lietuvos gyventojų tankumo kartografavimo metodų lyginamoji analizė

Aurelija Šturaitė (vadovė prof. G. Beconytė)

Greitosios pagalbos pasiekiamumo vertinimas taikant GIS tinklo analizės metodą

Elena Šukevičiūtė (vadovas  doc. A. Bautrėnas)

Interaktyvių nacionalinio geografinio pagrindo žemėlapių patogumo naudoti tyrimas

Agnė Valukonytė (vadovė prof.  G. Beconytė)

Skaitmeninių kartografavimo metodų lyginimas klimatiniuose žemėlapiuose

Jonas Venčkauskas (vadovas  dr.  L. Bevainis)  

 

2015 m.  

 

Sausumos pajėgų mokomųjų poligonų žemėlapių sutartinių ženklų semiotinė analizė

Vilius Ažukas (vadovas dr. L. Bevainis)

Batimetrinių duomenų integravimo į skaitmeninius 3D modelius galimybių analizė (Lietuvos Žiemgalos pavyzdžiu)

Marius Bartašius (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų struktūros ypatybių kartografinis tyrimas

Donatas Gudelis (vadovė prof. G. Beconytė)

Lietuvos GDR10LT pokyčių analizė ir atvaizdavimas naudojant šiuolaikines duomenų apdorojimo priemones

Linas Jankaitis (vadovas dr. L. Bevainis)

Skaitmeninių sutartinių ženklų optimizavimo problema

Vilma Kutulytė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Internetinės geodezinės ir kartografinės medžiagos kaupimo sistemos galimybių tyrimas (Lietuvos topografinių žemėlapių pavyzdžiu)

Mantas Mažeika (vadovas dr. L. Bevainis)

Lietuvos nacionalinio atlaso akliesiems sukūrimo galimybių tyrimas

Lina Sauserytė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Žemėlapių kartografinio vaizdo suvokimo ypatumų tyrimas

Kristina Šeškauskaitė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Nusikalstamumo kartografavimo metodologinė analizė ir Lietuvos nusikalstamumo atlaso projektas

Darius Vasiliauskas (vadovė prof. G. Beconytė)

Bendradarbiavimo kartografija miestų apleistų vietų kartografavimo pavyzdžiu

Jonas Žydelis (vadovė prof. G. Beconytė)  

 

2014 m.  

 

Neapibrėžtumo problema kartografijoje literatūros kartografijos pavyzdžiu

Antanas Cikanauskas (vadovė prof. G. Beconytė)

Žemėlapio spalvų suvokimo tyrimas

Vaida Indenauskaitė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Lietuvių tautosakoje minimų mitinių būtybių kartografavimo galimybės

Gerda Ožiūnaitė (vadovė prof. G. Beconytė)

Potvynių išankstinės perspėjimo sistemos analizė Karintijos savivaldybių pavyzdžiu

Rasa Varanytė (vadovas doc. A. Bautrėnas)  

 

2013 m.  

 

Kartografinių šriftų raidos ir taikymo tyrimas

Donatas Bružas (vadovė prof. G. Beconytė)

Biologinės įvairovės kartografavimo metodų analizė

Edita Maneikaitė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Senųjų žemėlapių stilistinių ypatumų analizė

Paulius Venckus (vadovė prof. G. Beconytė)

Kartografinė animacija

Inga Zenevičiūtė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Lietuvos religinio paveldo objektų ir vietų sklaidos kartografinis tyrimas

Edgaras Žukauskas (vadovė prof. G. Beconytė)  

 

2012  m.  

 

Kartografinės animacijos kūrimo metodų palyginamoji analizė

Mindaugas Džiautas (vadovas doc. A. Bautrėnas)

2010 ir 2011 m. policijos registruotų įvykių analizė Vilniaus mieste erdvinės statistikos metodais

Agnė Eismontaitė (vadovė prof. G. Beconytė)

Turistinių paslaugų kartografinės vizualizacijos galimybių analizė

Jurga Kuodytė-Dūdė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Lietuvos gamtos turizmo objektai“ žemėlapio rengimo metodika ir turinys (M 1:500 000)

Auktumas Šidiškis (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Meteorologinių žemėlapių kartografavimo metodų analizė

Emilis Vitkauskas (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Interneto žemėlapių sudarymo metodų lyginamoji analizė Lietuvos archeologinių vietų ir gyvenviečių žemėlapio pavyzdžiu

Jovita Žemaitienė (vadovė prof. G. Beconytė)

Vaikų kartografinių piešinių pasaulio atlaso sudarymo principų ir galimybių tyrimas

Edgaras Živatkauskas (vadovė prof. G. Beconytė)  

 

2011 m.  

 

Archeologinių objektų kartografinės vizualizacijos galimybių optimizavimas

Asta Adomaitytė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Trimačio kartografinio vaizdo informatyvumo galimybės

Vilmantas Alekna (vadovė doc. G. Beconytė)

Spausdintų žemėlapių spalvų palyginamoji analizė Lietuvos etnografinių regionų pavyzdžiu

Marius Baikauskas (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Lietuvos vietovardžių atlaso projekto sudarymas

Arvydas Ranonis (vadovė doc. G. Beconytė)

GIS panaudojimas funkcijų pasiskirstymo Vilniaus mieste tyrimui

Kazimieras Špakauskas (vadovė doc. G. Beconytė)  

 

2010 m.  

 

Interaktyvių teminių žemėlapių funkcionalumo kvalimetrinio vertinimo metodologija

Andrius Balčiūnas (vadovė doc. M. Dumbliauskienė)

Taktilinių žemėlapių ypatumų ir jų kūrimo būdų analizė

Aliona Buiko (vadovas doc. A. Bautrėnas)

18 amžiaus Lietuvos teritorijos žemėlapių tikslumo įvertinimas

Pavel Korotkich (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Kartografinės generalizacijos metodų analizė Lietuvos mažųjų upių pavyzdžiu

Indrė Kosinskaitė (vadovas doc. A. Bautrėnas)  

 

2009 m.  

 

Skaitmeninių reljefo modelių kūrimas ir tobulinimas (GPS duomenų pagrindu)

Donatas Danielius (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Teminių žemėlapių tekstinės apkrovos analizė ir vertinimas

Roma Kutkaitė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Mokomosios kompiuterinės priemonės „Lietuvos geografijos atlasas“ atnaujinimo projektas

Neringa Mačiulevičiūtė (vadovas doc. A. Pilipaitis)

1613 m. M. K. Radvilos žemėlapio deformacijų ir jų vizualizacijos tyrimas (programinės priemonės „MapAnalyst“ pavyzdžiu)

Daiva Naidičaitė (vadovė doc. G. Beconytė)

Kartografinių ženklų sistemų Lietuvos mokykliniuose geografijos atlasuose suvokimo tyrimas

Inga Ročiūtė (vadovė doc. M. Dumbliauskienė)   2008 m.   Vaikų sąmonės žemėlapių kartografinė analizė Rūta Gaidelytė (vadovė doc. G. Beconytė)

Kartografinio mąstymo raiškos vaikų sąmonės žemėlapiuose analizė ir vaikų kartografinių piešinių atlaso projektas

Kristina Gurjanovaitė (vadovė doc. G. Beconytė)

Kartografinio metodo taikymas Lietuvos didžiųjų miestų reljefo kaitai vertinti

Juliana Ilgevičiūtė (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Kultūrinio paveldo religinių objektų interaktyvaus žemėlapio sudarymo metodologija

Rokas Levinskas (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Panoraminio vaizdo tyrimo metodika ir taikymas (ArcGIS programinio paketo pagrindu)

Giedrius Motiejūnas (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Atstumo kartografinės sampratos ir kartografinės raiškos galimybių analizė

Eglė Šerėnaitė (vadovė doc. G. Beconytė)

Reklaminių kartoschemų kartografinės raiškos optimizavimas

Vytautas Trakimas (vadovė doc. M. Dumbliauskienė)

Žemėlapių, skirtų spalvinės regos neįgaliesiems, spalvų parinkimo automatizavimas

Karolis Žalys (vadovas doc. A. Bautrėnas)  

 

2007 m.  

 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vaizdavimo ypatumai teminėje kartografijoje

Vaida Čiutaitė (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Teminių žemėlapių tikslumo vertinimo metodikos automatizavimas

Artūras Kmeliauskas (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Reklaminių žemėlapių sudarymo ir leidybos proceso optimizavimas

Raimonda Lumpickaitė (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Karinių žemų skrydžių aeronavigacinių žemėlapių sudarymo metodikos optimizavimas

Donatas Ovodas (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Žemėlapio sutartinių ženklų formos psichofiziologinio suvokimo pragmatiniu aspektu tyrimas

Agnė Žebelytė (vadovas doc. A. Pilipaitis)    

 

2006 m.  

 

GPNS galimybių taikymas teminėje kartografijoje

Egidijus Kamarauskas (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Lietuvos gyventojų socialinių pokyčių raiška kartografinėmis anamorfozėmis

Lina Kauneckaitė (vadovas A. Pilipaitis)

Lietuvos medicininio geografinio atlaso projektas

Vaida Valaitė (vadovas A. Pilipaitis)

Elektroninių žemėlapių stilistiniai ypatumai

Rita Kanapelkaitė (vadovė doc. G. Beconytė)  

 

2005 m.  

 

Spalvų harmonijos teminėje kartografijoje problema

Julius Donatas Budrevičius (vadovė doc. M. Dumbliauskienė)

Europos erdvės mentalinio žemėlapio tyrimas

Justina Gruzdytė  (vadovė doc. G. Beconytė)

Karinių žemėlapių taktinių operatyvinių sutartinių ženklų semiotinė analizė

Vilmantas Januškevičius (vadovė doc. M. Dumbliauskienė)

Rajono savivaldybės atlaso rengimo metodika ir problemos (Šakių rajono savivaldybės pavyzdžiu)         

Gintarė Duobaitė (vadovė doc. G. Beconytė)

Trimačio kartografinio vaizdo kompiuterinio modeliavimo galimybių tyrimas

Antanas Pieviškis (vadovas doc. A. Bautrėnas)

 

2004 m.  

 

Kartografiniai kūriniai 1994-2003 metų Lietuvos periodiniuose leidiniuose

Laura Grižaitė (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Skenuotų žemėlapių vaizdo kokybės vertinimo ir transformavimo galimybių analizė (programos Photoshop pagrindu)

Jana Konstantinova (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Kartografinio tyrimo organizavimas integruojant vektorinius ir rastrinius duomenis“

Audrius Kryžanauskas (vadovas P. Kavaliauskas)

Šiaulių miesto vietovardžiai

Donatas Šidlauskas (vadovai A. Pilipaitis ir D. Mardosienė)

Kartografinio modeliavimo optimizavimas topologinių kartogramų pavyzdžiu

Kęstutis Vanagas (vadovas doc. A. Pilipaitis)

Karinių kartografinių kūrinių vaizdavimo būdų analizė

Jevgenijus Žikulinas (vadovas prof. A. Česnulevičius)  

 

2003 m.  

 

Žemėlapio ženklų suvokimo tyrimas reklaminių žemėlapių pavyzdžiu

Miglė Bernotaitė (vadovė doc. G. Beconytė)

Rankraštinių žemėlapių informacinių duomenų bazių optimizavimas (J. Dalinkevičiaus žemėlapių pavyzdžiu)

Linas Bevainis (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Kartografinio vaizdo publikavimo ypatumai  

Skirmantas Gudukas (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Cikliškai kintančių procesų kartografavimo ypatumai internete

Audronė Jakniūnaitė (vadovas prof. A. Česnulevičius)

Žemėlapiai internete: kartografinių interneto svetainių hiperkartografinis modelis

Vilma Patalavičiūtė (vadovė doc. G. Beconytė)

Turistiniuose žemėlapiuose naudojamų ženklų semiotinės analizės aspektai

Jurgita Špūraitė (vadovė doc. G. Beconytė)

Statistinių duomenų apdorojimas kartografijoje

Gintautas Zenevičius (vadovas doc. A. Bautrėnas)

Geografinių vardų baziniame žemėlapyje standartizavimo problemos

Neringa Žukauskaitė (vadovai Z. Kumetaitis, D. Mardosienė)