Savianalizė

 

2010–11  ir 2016–17 m.  atlikome magistro studijų programos „Kartografija“ vidinį vertinimą, kurio pagrindu parengtas studijų programą išsamiai aprašantis dokumentas.  Remdamiesi šiuo dokumentu ir interviu vietoje, išorės ekspertai vertina studijų programos kokybę  tarptautiniame kontekste.

 

Kviečiame susipažinti su 2017 m. savianalizės ataskaita (dokumentas anglų kalba PDF formatu).