Magistro darbo metodiniai nurodymai

Magistro baigiamasis darbas rengiamas antrame magistrantūros studijų kurse. Jame studentai pristato savo savarankiško tyrimo rezultatus.

 

Magistro darbo tikslas – praktiškai pritaikyti ir apibendrinti studijų metu įgytą žinių ir mokslinio darbo patirti bei sukurti ir pateikti naujas mokslines žinias.

 

Mokslinis pranešimas – mokslinis tyrimas, atliekamas pirmame kartografijos magistrantūros studijų kurse. Tai parengiamasis tyrimas, leidžiantis pasiruošti magistrinio darbo rengimui. Jis skirtas siauresnės problemos teorinei analizei ir galimų praktinių sprendimų formulavimui. Moksliniame pranešime nagrinėjama ir  pateikiama įvairių mokslininkų nuomonė apie tiriamą problemą.

 

Magistro darbo, pranešimo bei referatų rengimo metodiniai nurodymai ir šablonai pateikti šiame dokumente.