Studentų tyrimų praktiniai rezultatai

Klusytė, Samanta. 2024. Erdvinės informacijos taikymas organizacijos teritorinių vienetų stebėsenai ir administravimui (Lietuvos Katalikų Bažnyčios parapijų pavyzdžiu). Magistro darbas. 2024 Vilnius

Medžiaga platinama pagal CC BY 4.0 licenciją.